Akademisk Arkitektforening

Kroppen som en maskine
Arkitektforeningens kursus i hospitalsarkitektur kommer vidt omkring fra logistik over bæredygtighed og helende arkitektur til et historisk syn på kroppen som en maskine.

Af Marie Leth Rasmussen

På Arkitektforeningens kursus i hospitalsarkitektur møder deltagerne nogle af de mest erfarne personer indenfor hospitalsarkitektur herhjemme. Heriblandt Tom Danielsen partner i C.F. Møller, der står bag det nye Universitets Hospital i Aarhus og Finn Sørensen partner i CREO arkitekter, der er i gang med at bygge Kolding Sygehus samt Lars Botin, MA i kunsthistorie og ph.d. i kunst teknologi og videnskab, adjunkt, Aalborg Universitet og Mette Blicher Folmer, arkitekt MAA, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet.

Læs interview med Tom Danielsen

Historisk set
Kurset kommer blandt andet ind på de historiske betragtninger over, hvordan hospitalsarkitekturen har udviklet sig. Det er Lars Botin, MA i kunsthistorie og ph.d. i kunst teknologi og videnskab fra Aalborg Universitet, der står for den del af kurset. Vi spurgte ham, hvordan han arbejder med hospitalsarkitektur, om vi er blevet klogere de sidste år, og hvilke redskaber han gerne vil give videre til deltagerne på kurset. 

Hvordan arbejder du med hospitalsarkitektur?
Hospitalsarkitektur i et historisk perspektiv var en integreret del af mit Ph.d. projekt: A Humanist in the Hospital. Cultural Assessments of Electronic Health Records (2008). Analysen af hospitalsarkitektur førte frem til den konklusion, at de ydre arkitektoniske rammer i høj grad spejler institutionens selvforståelse, og i øvrigt understreger og understøtter et mekanisk og instrumentalt blik på kroppen og dens bestanddele.

Hvad er vi blevet klogere på de senere år?
Jeg ved ikke, hvor meget klogere vi er blevet. Man kan iagttage et ændret fokus, og det træder vel tydeligst frem i det nye universitets hospital (DNU) i Aarhus. Her har der været megen omtale om en gensidig forståelse mellem arkitekter, bygherre og brugere omkring plan og indretning af hospitalet. Hvilket peger i retning af en fri og ligeværdig kommunikation parterne imellem, og det kan man jo kun prise. På det faktuelle plan er det så ved at udmønte sig i et byggeri, hvor individet og det individuelle er sat i fokus, hvilket i høj grad spejler en tidsånd, der efterhånden har nogle årtier på bagen. Man kan frygte, at netop dette fokus på individualisme bliver byggeriets akilleshæl, fordi det bliver bundet op på noget temporært og stilistisk.

Hvilke redskaber vil du gerne give videre til deltagerne på kurset?
Jeg mener, at de redskaber til afdækning af organisationens selvforståelse, hospital arkitekturens historiske udvikling og en teknologifilosofisk vinkling på arkitektur, som mit bidrag til kurset er karakteriseret ved, har potentialer i det øjeblik vi reflekterer over vore handlinger. Altså en forståelse af hospitalets genealogi, og hvorledes denne er dybt lejret i adfærds- og tankemønstre i organisationen.


Kurset i hospitalsarkitektur afholdes i Aarhus og løber over fire undervisningsdage: d. 17., 18., 25. og 26. april 2012. Der er tilmeldingsfrist d. 2. april.

Se kursusplanen og tilmeld dig  


 Kommentarer