Akademisk Arkitektforening

Kursændring i konkurrencesekretariatetArkitektforeningens konkurrencerådgivning vil fremover køre færre arkitektkonkurrencer og yde mere rådgivning om konkurrence- og udbudsprocesser.
 

Hvordan sikrer vi os mere og bedre arkitektur i det byggede miljø? Og hvordan kommer man som bygherrer bedst fra start? 

Arkitektforeningens konkurrencerådgivning skifter fokus fra primært at gennemføre arkitektkonkurrencer til at yde starthjælp til bygherrer, der har brug for afklaring af konkurrence- eller udbudsform og procesrådgivning i de indledende faser. 

Ny strategi skal sikre mere og bedre arkitektur
Med Arkitektforeningens strategi 2016–2018 Sammen om arkitekturen blev det besluttet, at konkurrencerådgivning ikke længere skal være et selvstændigt forretningsområde. I stedet vil vi i højere grad arbejde bredere med udvikling af fagets kultur og vilkår, både politisk og ved hjælp af kurser, arrangementer og rådgivning. 

Vi vil stadig hjælpe bygherrer med at gennemføre arkitektkonkurrencer, men ikke i lige så høj grad som før. Kursændringen hænger sammen med, at der de seneste 10 år er kommet mange andre udbydere af konkurrencerådgivning til, og markedet ikke længere er forbeholdt Arkitektforeningen. Samtidig er der en stigning i andre udbudsformer end konkurrencer. 

Vi vil derfor bruge vores store erfaring og viden om konkurrenceprocesser til at klæde bygherrer på til at sikre mere og bedre arkitektur i alle de forskellige udbudsformer, der findes på markedet.   

Processer med mere plads til arkitekturen  
I praksis betyder det, at vi træder et skridt længere frem i processen inden en evt. konkurrence og vejleder bygherren om, hvordan den arkitektoniske kvalitet tænkes ind og får plads i bedømmelsen i de forskellige udbudsformer - foruden arkitektkonkurrencer, grundsalgskonkurrencer, totalentrepriser, parallelopdrag, totalrådgiver- og OPP-udbud.   

Udover procesrådgivning tilbyder vi også skræddersyede uddannelses- og inspirationsforløb for bygherrer og rådgivere, der selv ønsker at gennemføre konkurrencer.

Fagdommernes rolle skal styrkes
Som et led i den nye strategi vil vi styrke og synliggøre vores fagdommeres ambassadørrolle. Det gør vi blandt andet ved at offentliggøre deres navne på vores hjemmeside, så alle kan se, hvem der er med i korpset. 

Kommentarer