Akademisk Arkitektforening

Lær af middelalderbyenPh.d.-afhandling retter kritik af standardbyggeriet i Danmark. Der er behov for fleksibelt byggeri, der svarer til nye livs- og arbejdsformer.  Her kan vi lære af den historiske by - og af ny international arkitektur, hvor bolig og erhverv integreres. Arkitekt MAA Lene Wiell Nordbergs forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Hybride boformer”- på Kunstakademiets Arkitektskole den 16. januar.


På en hjørnegrund i Tokyo står bygningen ”C-house”. Bygningen er udadtil en café, der som en skal omgiver en bolig indeni. Når caféen er lukket, bruger beboerne caférummene til hjemlige formål. I Wien har en tegnestue lavet en bygning, der fornyer det traditionelle forhus og baghus. I bygningens forreste del er der boliger og i bygningens gårddel erhvervslokaler. De holdes sammen af en fælles foyer og af en stor bølgende tagterrasse, som alle brugere af huset kan benytte.

Det er internationale eksempler på det, Lene Wiell Nordberg kalder ”funktionsblanding”, og som har den engelske betegnelse ”Mixed Use”. De viser nye måder, hvorpå funktioner kan kobles i en bygning. Og det er netop den større variation af brug, der er vejen frem – fremgår det af hendes ph.d.-afhandling ”Hybride boformer - undersøgelse af den funktionsblandede bygning ” udarbejdet på Kunstakademiets Arkitektskole.

I forbindelse med velfærdsstatens opbygning op gennem det 20. århundrede og brugen af den modernistiske arkitekturplanlægning, blev byggeriet i Vesten – og i Danmark opdelt i zoner. Der blev anlagt boliger i et område – de såkaldte sovebyer – og arbejdspladserne blev koncentreret i enten bycentre eller industriområder. Bygningerne var ofte standardløsninger, der ikke gav mulighed for at ændre på rummenes størrelser og brug.

Lene Wiell Nordberg siger:
”Det var en tankegang, der lå i forlængelse af industrialiseringen, men som vi er nødt til at gøre op med i dag. Arbejdslivet præges af IT-udviklingen og udføres i højere grad i hjemmet - og de traditionelle livsformer, som f.eks. kernefamilien, udfordres. Samtidig har zoneopdelingen store miljømæssige konsekvenser i forhold til transport og opvarmning af bygninger, som vi er nødt til at tage alvorligt i dag”.

Lene Wiell Nordberg undersøger og definerer i sin afhandling begrebet ”funktionsblanding”, der omfatter en forståelse af bygningens horisontale samspil med omverden - hvordan den påvirker det omgivende byliv og bygningens vertikale fleksibilitet - hvordan den kan indeholde mange forskellige typer og størrelser af rum både til privatbolig og erhverv, som kan justeres i forbindelse med nye behov.

Hun argumenterer for, at vi igen skal bygge tæt og fleksibelt, sådan som man gjorde det i den historiske by – ”Middelalderbyen” - der rummede erhverv og boliger side om side og dermed blandede bygningens funktioner. Men det er vigtigt, pointerer hun, ikke at falde hen i nostalgi. Den nye tætte by skal svare på nutidens og fremtidens behov og betjene sig af et tidsvarende formsprog.

I København er byplanlæggerne så småt på vej. Lene Wiell Nordberg fremhæver de nye planlagte bydele ”Carlsbergbyen” og ”Nordhavn”, som vil blive Danmarks første bud på, hvordan man kan bygge moderne ”funktionsblandede” bydele.

FAKTA
Forsvaret finder sted den 16. januar 2014 kl. 13:00 i auditorium Y9, Bygning 70, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 3.sal, Holmen 1435 København K.
Afhandlingen ligger til gennemsyn på Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst, Danneskiold-Samsøes Allé 50, 1434 København K.
Afhandlingen er et resultat af et ph.d.-studium finansieret af, Kunstakademiets Arkitektskole, udført ved Institut for Planlægning

Læs mere om forsvarshandlingen her

 

Foto: Gruyères i Schweiz, klassisk middelalderby - Wikimedia Commons

Kommentarer