Akademisk Arkitektforening

LEDER I DET KREATIVE FELT – MED GEJST OG RO I MAVENTidens høje konkurrenceniveau kræver professionel ledelse, hvis man vil være succesfuld, og LKVV er if. associeret partner hos RUBOW arkitekter, arkitekt MAA, Britt Nemmøe et unikt kursustilbud med et tilpas specialiseret og nuanceret program, som giver en fundamental forståelse for ledelse i det kreative felt.


Af: Anne-Marie Bendix Gregersen

Der er ingen tvivl om, at LKVV-uddannelsen er unik i Danmark som et skræddersyet tilbud til ledere i arkitektfirmaer og alle andre kreative virksomheder. Det understreger associeret partner og almensektorchef hos RUBOW arkitekter i København, arkitekt MAA Britt Nemmøe (42 år), som i 2016-2017 gennemførte Arkitektforeningens etårige efteruddannelseskursus ”Ledelse i kreative videnvirksomheder”: 

”LKVV er en personlig udviklingsrejse, som ruster dig til at vokse i den ledelsesmæssige retning, du ønsker, eller som du måske ikke var klar over, du havde brug for. LKVV er det faglige netværk, du ikke troede var muligt. Og LKVV giver anledning til refleksion og fordybelse i egen forretningsudvikling, uanset om du er arkitekt eller på anden måde leder kreative mennesker.”

Hvorfor valgte du netop LKVV-uddannelsen?
”Som associeret partner og forholdsvis ny i lederrollen havde jeg behov for at forstå, hvad ledelse egentlig er for en størrelse, og min kollega hos RUBOW arkitekter, partner og arkitekt MAA Susanne Hansen, anbefalede varmt LKVV, som hun selv har haft stort udbytte af at gennemføre.
Det handler om, at LKVV har et tilpas specialiseret og nuanceret program, som giver en fundamental forståelse for ledelse i et kreativt felt, og det tiltalte mig, at der var tale om en etårig uddannelse, der virkede overkommelig ved siden af en travl hverdag.
Nogle af mine medkursister deltog med flere medlemmer fra deres ledelser, hvilket jeg godt kan se et perspektiv i. Det strategiske arbejde bliver alt andet lige lettere, når man har den samme værktøjskasse/grundforståelse for ledelse i en kreativ virksomhed.”

Hvorfor er der behov for specialiseret lederuddannelse i det kreative felt?
”Traditionelt ledes arkitektfirmaer af arkitekter. Den dygtige arkitekt avancerer eller starter egen tegnestue uden forudsætninger for ledelse eller forretningsdrift. Men tidens høje konkurrenceniveau kræver professionel ledelse, hvis man vil være succesfuld indenfor sit felt – både i relation til medarbejderudvikling og på den forretningsmæssige linje – vi vil jo rent faktisk gerne tjene penge!

I Arkitektbranchen er avancen traditionelt set ikke særlig stor; vi er primært drevet af ønsket om at skabe et smukt og bedre miljø, som mennesker kan udfolde sig i. Kompetencer til at drive en god forretning og rent faktisk tjene penge synes ofte mindre vigtigt.
Her kan LKVV helt klart gøre en forskel og bidrage til at skabe den nødvendige balance mellem forretningsforståelsen og pladsen til udvikling af kreativiteten hos medarbejderne – vel at mærke uden at det ene går ud over det andet!”

Hvad har LKVV givet dig på det mere personlige plan?
Den personlige handlingsplan, vi har arbejdet med på LKVV-uddannelsen, har givet mig et skub til at forpligte mig selv og få konkretiseret nogle af de indsatser, som jeg ønsker at arbejde videre med. Kort fortalt, så har LKVV haft en meget stor effekt på min egen personlige udvikling. Jeg har fået en større indsigt i, hvem jeg er som menneske, og hvordan jeg agerer i ledelsesfeltet.
Men ligeså vigtigt er det, at LKVV har givet os kursusdeltagere en god portion teoretiske værktøjer –  især til udvikling af forretningskoncepter, kommunikation og personlig ledelse af medarbejdere. Denne ballast giver gejst og ro i maven, når hverdagens udfordringer skal udnyttes, og fremtidens forretningsmuligheder afsøges.

Vi befinder os i en branche med i perioder meget stort arbejdspres, som hurtigt kan resultere i stress og udkørte medarbejdere. Her er professionel ledelse med forståelse for den enkeltes individuelle behov en nødvendighed, hvis man vil fastholde kompetente kreative medarbejdere og i øvrigt vil sikre, at arbejdspres og stress håndteres på en ordentlig måde. Her udmærker LKVV-uddannelsen sig ved at have stort fokus på kommunikationen og på den individuelle medarbejderudvikling, som både firma og ansatte kan få udbytte af.”

Hvordan har netværket fungeret i din LKVV-gruppe?
”Vi har haft stor glæde af at tale med hinanden i studiegruppen. Jeg ved nu, hvem jeg kan søge hjælp hos, hvis jeg møder udfordringer, som jeg ikke kan få løst hjemme i min egen ledelsesgruppe hos RUBOW arkitekter. Hele LKVV-holdet har været fantastisk og har bidraget med en stor diskussionslyst, dagligdagsproblemer, holdninger og ikke mindst personlige udfordringer og erfaringer, som villigt er blevet delt til alles glæde.

LKVV-netværket er efter min mening langt mere personligt og intenst end et hvilket som helst netværk, man måtte tilmelde sig i forskellige netværksorganisationer. Vi har grint og svedt sammen. Vi har været både frustrerede og høje på inspiration. Og vi har fået et fælles netværk, som forhåbentlig holder mange år ud i fremtiden.”

LKVV starter nyt hold den 21. august 2019.

Kommentarer