Akademisk Arkitektforening

Ledigheden falder blandt arkitekter


En opgørelse fra Danske Ark og Danmarks Statistik viser, at ledigheden i arkitektbranchen, trods den fortsatte økonomiske krise, faldt med 0,8 pct. point fra november 2011 til december 2011.

Af Martin Yhlen

Tendensen har også gjort sig gældende fra december 2010 til december 2011, hvor mændenes nettoledighed er faldet fra 6,3 pct. til 5,5 pct., og fra 8,4 pct. til 6,7 pct. for kvindernes vedkommende.

Den positive udvikling gør sig også gældende for de nyuddannede arkitekter (kandidater under 1 år), hvor antallet af ledige er markant færre end året før.

Opgørelsen viser endvidere, at når kandidaterne har været uddannet i 1 år, falder ledigheden til det halve, hvilket betyder, at de fleste nyuddannede finder beskæftigelse inden for det første år. Den samme tendens gør sig gældende for arkitekter med mellemlang erfaring (kandidatalder 1-9 år), hvorimod der er blevet marginalt flere ledige erfarne arkitekter (kandidatalder 10-14 år).

Se hele opgørelsen på Danske Arks hjemmeside

Kommentarer