Akademisk Arkitektforening

Legater til nyuddannede arkitekterFredag den 28. juni fik nyuddannede arkitekter fra Arkitektskolen Aarhus og KADK overrakt deres afgangsbeviser. I den forbindelse blev der også uddelt Arkitektforeningens Bachelorlegat


Akademisk Arkitektforenings Bachelorlegat på 15.000 kr. blev tildelt Bendik Herdlevær Støckert, stud.arch MAA for projektet ”Low income housing in Williamsburg, NY”. Legatet gives ikke primært til ”det endelige værk/produkt”, men er en påskønnelse til en studerende, ”som gennem sit arbejde har været med til at styrke det faglige niveau på uddannelsen og som har virket som inspiration for sine medstuderende."

Han får legatet ”… i kraft af sin evne til, gennem sit engagement og sin umættelige appetit på arkitektstudiet, at inspirere sine medstuderende til at få så meget ud af studierne på Arkitektskolen Aarhus som overhovedet muligt.

Bendik Herdlevær Støckert er en ihærdig, flittig og bredt favnende studerende, der samtidig har et stort socialt talent og ansvarsfuldt engagerer sig i skolens hverdag, både her og nu såvel som i et fremadrettet perspektiv gennem sit arbejde i spARK (Arkitektskolens studenterpolitiske forening, red.) og som medlem af skolens bestyrelse.”
I København modtog Eva Sievert Asmussen stud.arch MAA ligeledes Bachelorlegatet for hendes projekt Bethlehems Kirkens Sale, kroppen i rummet. På billedet er det leder af Arkitektforeningen København, Dorte Sibast, der overrækker legatet.

I begrundelsen for tildelingen af legatet lyder det:
”Eva Sievert Asmussen har i løbet af sine studier vist et stort personligt engagement både fagligt og socialt. Hendes studier vidner om et højt ambitionsniveau, der indfries igennem et kunstnerisk og prægnant materiale.(…) Eva arbejder vedholdende med en eksemplarisk præcision i ideer og brug af redskaber, der skaber meget overbevisende resultater og samtidig giver tyngde til processen. (…) Evas engagement er bærende for Bachelorholdets stærke sociale sammenhold, og en katalysator for et højt og ge-nerøst fagligt studiemiljø på holdet. (…) Hun deltager aktivt i det faglige miljø på skolen, hun engagerer sig i de andres projekter og er en vellidt faglig vejleder og samtalepartner for sine med-studerende”.

Om Bachelorlegatet
Akademisk Arkitektforening uddeler et legat til en studerende, der bliver bachelor fra hhv. Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus. Den studerende skal have udmærket sig ved sine samarbejdsevner, procesfaciliteringsevner og ved udnyttelsen af sit kreative talent i mange sammenhænge.

Legatet er på 15.000,- kr. på hver skole plus et studentermedlemskab af Arkitekt-foreningen frem til afgang (max 5 år).

Legatet skal anvendes til videreuddannelse eller studierejse. Legatmodtageren for-pligter sig ved modtagelsen af legatet til at aflevere en skriftlig rapport (max. 2 si-der) om hvordan legatet er blevet forbrugt. Rapporten skal sendes til Akademisk Arkitektforening senest 1 år efter uddeling af legatet. Akademisk Arkitektforening kan benytte rapporten som baggrund for artikler i Arkitekten, i nyhedsbrevet eller på egen hjemmeside.

Modtageren udvælges af en jury bestående af lederen af Arkitektforeningen-København hhv. Arkitektforeningen-Østjylland samt rektor på hhv. Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus, der vælger mellem de projekter, som er indstillet af institutlederne. Institutterne/afdelingerne opfordres således til at indstille en studerende fra hvert institut/afdeling til bedømmelse.

Legatet kan ikke søges

Foto: Bendik Herdlevær StøckertKommentarer