Akademisk Arkitektforening

London København Tur retur


Tre danske arkitektvirksomheder: Praksis Arkitekter, Arkitekt MAA Claus Harboesgaard Pryds og The Winter Office er udvalgt til at repræsentere Danmark i det internationale udvekslingsprogram New Architects DK_UK 2012.


Udvekslingsprogrammet New Architects DK_UK 2012 er blandt andet sat i verden for at skabe videndeling og læring på tværs af grænser og for at promovere unge arkitekter fra Danmark og Storbritannien. Programmet vil med en 3-dages wokshop, byvandringer og forelæsninger i København og London give de involverede arkitekter inspiration, input og impulser til at udvikle deres praksis og mulighed for at opbygge internationale relationer.

”De udvalgte arkitekter er i juryens mening alle fremragende unge professionelle. De har på hver deres måde demonstreret, at de mestrer den kompleksitet, som ligger inden for arkitektfaget: Oprettelsen af visionære forslag, selve anlægsarbejdet med stor sans for detaljer, teknik og tekstur, globalt udsyn og en virkelig problemorienteret tilgang. Juryen er overbevist om, at de udvalgte deltagere vil være i stand til at drage fordel af muligheden ved at møde hinanden og deres britiske / danske kolleger, og ikke mindst bidrage til det samlede udbytte af projektet med deres ubestridte ekspertise,”  lyder det i juryens begrundelse for at vælge de tre arkitektvirksomheder.

Byer på dagsordenen
Som et bidrag til debatten om aktuelle by- og bygningsmæssige udfordringer i London og København, vil arkitekterne under udvekslingen fokusere på at udforske og perspektivere, hvordan arkitekturen kan medvirke til at løse kulturelle og demografisk dynamiske befolkningsgruppers sociale og rumlige behov.
De danske arkitekter besøger London i marts 2012 og de britiske arkitekter besøger Danmark i februar 2012.

læs Integration og byer på dagsordenen

Mød de tre UK-baserede tegnestuer Duggan Morris, MYAA og Slider Studio
Under besøget i København vil der blandt andet være en Public Lecture på DAC den 27. februar 2012 med de tre udvalgte engelske tegnestuer Duggan Morris, MYAA og Slider Studio.
Læs mere om arrangementet

Baggrund
New Architects DK_UK” er opstået på initiativ af The Architecture Foundation (AF) i London og Dansk Arkitektur Center, som i tæt samarbejde med Arkitektforeningen og Arkitektens Forlag udvikler udvekslingsprogrammet. The Architecture Foundation (AF) i London har flere års erfaring med udvekslingsprogrammer med arkitekter fra hele verden.

Om juryen/Advisory Board
14 arkitektvirksomheder blev i december shortlistede til at ansøge udvekslingsprogrammet af et dansk advisoryboard bestående af syv medlemmer, der har kompetencer inden for arkitektur, planlægning, bystudier, byrum, integration, kunst. De samme syv fungerer også som juryen bag udvælgelsen af de endelige tre deltagere.

Medlemmerne i jury/advisory board er:
Nille Juel Sørensen, arkitekt MAA, direktør i Dansk Design Center
Nicolai Carlberg, etnolog og partner i Hausenberg
Boris Brorman Jensen, arkitekt MAA, Lektor, Ph.D. Arkitektskolen Aarhus
Per Schulze, arkitekt MAA, Planchef i Lokale- og Anlægsfonden
Nicolai Bo Andersen, arkitekt MAA og lektor på Kunstakademiets Arkitektskole i København
Kristoffer Ørum, kunstner og partner i Radiant Copenhagen
John Andersen, Professor i sociologi, Roskilde Universitet (RUC)

New Architects DK_UK 2012 bliver til med støtte fra Realdania, Statens Kunsfonds Arkitekturudvalg, Dreyers Fond and the Danish Embassy, London.Kommentarer