Akademisk Arkitektforening

Mange ønsker på ønskesedlenDe nye hospitaler skal kunne mere for stadig færre penge. Det er en af de største udfordringer ved at tegne hospitaler, mener partner i AART architects Anders Strange.

Anders Strange er fagrådsleder på Nytt Østfold Sykehus i Norge og underviser på Arkitektforeningens kursus i hospitalsarkitektur. Vi har spurgt ham, hvordan hospitalsarkitektur har udviklet sig, og hvilke forhindringer han er stødt på i arbejdet med at tegne hospitaler.

Af Marie Leth Rasmussen

Hvordan arbejder du med hospitalsarkitektur?
Jeg er partneransvarlig og fagrådsleder på Nytt Østfold Sykehus i Norge. Det vil sige, at jeg er overordnet designansvarlig på både eksteriør og interiør på hele projektet.

Hvad er vi blevet klogere på de senere år?
Både bygherre, rådgivere og forskere er i de senere år blevet mere bevidste om arkitektur og designs store indflydelse på udformningen af fremtidens hospitalsbyggerier. Vi er samtidig blevet bevidste om, at hospitaler skal være bæredygtige ud fra en helhedsbetragtning om arkitektur, økonomi og mennesker.

Hvilke forhindringer støder man på som arkitekt i arbejdet med at bygge hospitaler?
Forhindringer er der for så vidt ingen af, men der er mange udfordringer. Bygherrernes større ønske om prisbillige, fleksible og generelle løsninger, der kan tage højde for mulige fremtidige udviklinger på behandlingsområderne er en stor udfordring. En udfordring som skal ses i lyset af ønskerne om, at arkitekturen skal være af en høj kvalitet, der tager hensyn til den menneskelige skala og har en helende virkning på patienterne. Det er stor udfordring, som standen må tage op.

Hvilke redskaber vil du gerne give videre til deltagerne på kurset?
Jeg vil gerne give dem indsigt i hospitalsarkitekturens elementer. Hvordan de kan skabe bredtfavnende løsninger, der er generelle og fleksible og har et arkitektonisk udgangspunkt, der kan holde hele vejen igennem byggeriernes levetid.

Kurset i hospitalsarkitektur afholdes i Aarhus og løber over fire undervisningsdage: d. 17., 18., 25. og 26. april 2012.


Se kursusplan og tilmeld dig

Kommentarer