Akademisk Arkitektforening

Markedsmodnings - fonden klar til ansøgninger fra små og mellemstore virksomhederDer er behov for, at flere produkter og serviceydelser kommer hurtigere på markedet til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Derfor åbner Markedsmodningsfonden nu op med en målrettet markedsmodningsindsats til danske virksomheder.


Markedsmodningsfonden, som afløser Fornyelsesfonden, har 135 mill. kr. årligt de næste tre år til at medfinansiere små og mellemstore virksomheders indsats med at teste, afprøve og sælge deres nyudviklede løsninger. Fonden giver desuden tilskud til innovative offentlige indkøb.

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen:
For at skabe vækst og arbejdspladser er der behov for, at flere innovative produkter og serviceydelser kommer hurtigere ud på markedet. Derfor åbner vi nu op for Markedsmodningsfonden, der vil hjælpe virksomhederne med at overkomme de barrierer, de oplever, når de skal have et nyudviklet produkt på markedet for første gang.
Fonden skal desuden gøre det nemmere for offentlige institutioner at efterspørge innovative løsninger. Det offentlige er en betydelig indkøber og ved at bruge noget af denne købekraft til at efterspørge innovative løsninger, understøttes væksten og beskæftigelsen samtidig med, at fonden bidrager til en mere effektiv opgavevaretagelse i det offentlige.

Markedsmodningsfonden har særligt fokus på små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Det kan eksempelvis være grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv mv.Læs pressemeddelelsen fra Erhvervs-og Vækstministeriet


 


Foto: Johan Rosenmunthe

Kommentarer