Akademisk Arkitektforening

Mentor på rette tid og sted



Arkitektforeningens mentorprogram har rundet de 200 koblede par og er en unik faglig udviklingsmulighed for medlemmerne. Arkitekt MAA Martin Kallesøe søgte en mentor for at få sparring på at drive enmandstegnestue. Han blev koblet med Arkitekt MAA Jan Villumsen, der er projektleder i Rambøll. Hvad fik de ud af forløbet?

Af Lena McNair

”Jeg har lært så meget af Jan – og han kom ind i billedet lige på det rette tidspunkt”, indleder Martin Kallesøe, der kontaktede Arkitektforeningen for et halvt år siden. Han havde læst om mentorprogrammet og tænkte, der her kunne være en mulighed for at få sparring på, om han skulle fortsætte som selvstændig – og i givet fald; hvad skulle der til for at være realistisk, for det føltes noget op ad bakke at drive tegnestue ene mand.

En ukendt kollega
Jan Villumsen meldte sig selv til mentorprogrammet, efter at have læst om muligheden i Arkitektforeningens nyhedsbrev. Han er uddannet landskabsarkitekt i 1986 og syntes, han efterhånden havde noget erfaring, han havde lyst til at byde ind med. De to blev koblet gennem sekretariatet og var begge spændte på, om det ville fungere:

”Kan en ukendt kollega hjælpe mig med mine specifikke spørgsmål?” og ”kan jeg fylde rollen ud for en, der er et helt andet sted end mig rent fagligt?” gik deres bekymringer på hver især. Men de bekymringer blev hurtigt gjort til skamme.

De har mødtes i alt 6 gange på Jans arbejdsplads hos Rambøll og det viste sig hurtigt at fungere vældig fint. Udgangspunktet har været udpræget fagligt, men det mærkes, at de to har været meget omkring og sat pris på hinandens selskab. Uden en god kemi går det ikke, er de enige om.

Nu er forløbet formelt afsluttet, men de kan begge forestille sig at bevare kontakten professionelt, for der kan sagtens dukke fælles interesser op hen ad vejen.

Nu eller aldrig
”Jeg havde virkelig brug for et blik udefra”, fortæller Martin, ”og Jan har blandt andet lært mig at prøve nogle ting af 1:1 – givet mig nogle opgaver, jeg skulle øve mig på. For eksempel at ringe kunder op, det har været rimeligt angstprovokerende. Jan havde nogle gode råd til, hvordan jeg forberedte samtalen og fulgte den op. Og jeg har kastet mig direkte ud i rådene, som har virket!”

”Han har også lært mig noget om, at tingene ikke behøver være så enten-eller agtige. Det skal ikke være stor kunst i hvert eneste projekt. Ikke for at slække på kvaliteten, men det var nødvendigt for at få realismen ind i min hverdag som selvstændig. På den måde var det lidt ”nu eller aldrig” at få Jan med på sidelinjen. Han har kunnet give mig helt konkrete råd til videreudvikling af min tegnestue – og jeg har rent faktisk en hel del at lave nu”.

Det vigtige netværk
En af deres store diskussioner har handlet om, hvad det vil sige at være 'en rigtig arkitekt'. Er det den interne faglige anerkendelse og blåstempling, der gør det, eller er det tilfredse kunder, der fik en ydelse, de ikke vidste, de kunne få?

”Her har det ikke betydet noget, at vi kom fra henholdsvis en stor rådgivningsvirksomhed med 10.000 ansatte og en enmandstegnestue – det er dybest set det samme, vi laver begge to, bare i forskellig skala”, nævner Jan.

”Jeg har eksempelvis kunnet bidrage til en snak om økonomi og rentabilitet, der jo fylder rigtig meget i et stort firma, som det jeg er ansat i. Og jeg har peget på ting, jeg mener, at Martin bør efteruddanne sig i. Vi har også talt en del om nødvendigheden ved et netværk at trække på; det er altafgørende i mit eget arbejde for at løfte opgaver videre. Ofte hørte jeg en pointe i det, Martin fortalte, og så bad jeg ham om at tænke over til næste gang, hvem han kunne kontakte eller samarbejde med i den anledning”, fortæller Jan.

Giv noget tilbage til faget
”For mit vedkommende har det været en stor tilfredsstillelse at kunne rådgive en yngre kollega”, slår Jan Villumsen fast. ”Alt hvad jeg har kunnet hjælpe med er jo hentet fra min hverdag og de erfaringer, jeg har samlet gennem 30 års arbejde i arkitektfaget og forskellige ansættelser. Det at opsummere dem og give stafetten videre i en eller anden form for syntese, der kan hjælpe andre på vej, det er meget givende.”

Martin er også glad for, at Jan meldte sig til hvervet, for det har været en gave til ham og hans lille firma at få trukket de store linjer op. Jan uddyber:

”Nu var det Martin, der fik min sparring og det har været rigtig spændende at bidrage til en positiv udvikling - men indirekte giver jeg jo også noget tilbage til faget. Det kunne jeg unde andre at prøve også.”

Vil du være med i Arkitektforeningens mentorordning, så læs mere her






Kommentarer