Akademisk Arkitektforening

Mere end verdens bedst uddannede amatørNår den 3. årgang af LKVV’ere starter i august, er arkitekt MAA Rasmus Holscher med. For ham er kurset Ledelse i Kreative Videnvirksomheder nemlig en oplagt mulighed for at styrke sin lille tegnestues uopdyrkede potentialer.


Af Lena McNair

”Arkitekter er jo verdens bedst uddannede amatører. Vores faglige ydelse kan noget ganske særligt, men vi er ikke uddannede til at have med ledelse at gøre, og vi har måske svært ved at anerkende, at udvikling rent faktisk kræver ledelse og strategi. Uanset om man er en stor eller lille virksomhed”.

Det gør Rasmus Holscher nu noget ved. Han er nået til den erkendelse, at hans tegnestue har behov for strategisk udvikling. Omvendt er virksomheden ikke stor nok til at ansætte administrerende  folk, der har ledelse som profession. Arkitekten og indehaveren må selv på skolebænken og hente viden om forretningsplaner, strategi og personligt lederskab.

Mere professionelt
”Ved at melde mig til LKVV er det min forventning at skaffe mig et overordnet blik på tegnestuen som virksomhed og at opnå helt konkrete og praktiske værktøjer, som jeg kan tage i anvendelse med det samme. Jeg har brug for at få en række forhold i fokus og lære at håndtere situationer, der handler om den interne ledelse – altså i forhold til medarbejdere og daglig drift, men også den eksterne i forhold til samarbejdspartnere og positionering”.

”Vi er godt 10 medarbejdere på tegnestuen, lidt vekslende i forhold til opgavemængden, som mange jo kender til i faget. Så vi er ikke nogen stor organisation. Jeg ved dog endnu ikke, om vækst nødvendigvis er mit sigte med at deltage i kurset, men jeg tænker at professionaliseringen, behovet for ledelse og bevidstheden om det strategiske arbejde er det samme, uanset virksomhedens størrelse”.

Netværk og genklang
Rasmus Holscher har tidligere deltaget i kortvarige ledelseskurser, som har haft introducerende karakter. Nu er han nået til et sted i karrieren, hvor det føles naturligt at gå dybere ind i ledelsesdisciplinen.

”Jeg har haft kig på LKVV, siden uddannelsen blev introduceret i 2009 og tænkt, at det er interessant, fordi jeg så en fordel i at uddanne mig i ledelse sammen med fagfæller. Der er jo helt klart nogle særlige forhold, der gør sig gældende i de såkaldt kreative fag, og som jeg ikke har kunnet finde på andre, tværgående ledelseskurser. Derfor glæder jeg mig til at diskutere med folk i samme position som mig selv – i en sammenhæng, hvor der er genklang.
Jeg tænker også, at det netværk med fagfolk, som LKVV kan give, vil blive vigtigt for mig og at det vil kunne kompensere for min lille arbejdsplads, hvor der jo i sagens natur ikke er så mange at diskutere ledelse med”.

Nødvendig udvikling
Rasmus Holschers tegnestue har tidligere benyttet sig af konsulentbistand fra ’Væksthus Hovestadsregionen’, der yder rådgivning til små og mellemstore virksomheder. Det har været nyttig viden, anbefaler Rasmus Holscher, der i øvrigt ad denne vej har modtaget 50% i støtte til at deltage i LKVV-kurset som en oplagt måde at videreudvikle sin virksomhed på.

”Tiden er klart inde for mig nu og jeg håber på at få et stærkt netværk på LKVV-holdet i august”.


Er tiden også inde til, at du, eller din virksomhed udvikler jer i en mere professionel, ledelsesorienteret retning? Læs mere her, eller kontakt medlemschef Lena McNair.
E:lm@arkitektforeningen.dk
T: 3085 9005

Kommentarer