Akademisk Arkitektforening

Mød AAs repræsentant i Fonden for Billige Boliger

I serien af interviews med AA-medlemmer, der gør en forskel som Arkitektforeningens repræsentanter i forskellige udvalg, råd og organisationer, er turen nu kommet til arkitekt MAA Irene Lønne, der repræsenterer AA Fonden for Billige Boliger.

Irene Lønne, f.1964, er Strategic director i Pleks, der er en strategisk designvirksomhed - samt forskningsadjunkt på Kunstakademiets Arkitektskole. Arkitekt MAA. Afgang: 1990. Ph.d: 2009. Irene Lønne er Akademisk Arkitektforenings repræsentant i Fonden for Billige Boliger.

Fonden for Billige Boliger skal overordnet set være med til at sikre, at det er muligt at bygge boliger af ordentlig kvalitet/ arkitektur til almindelige mennesker –  f.eks. i København, hvor det er svært for mange mennesker med middelindkomster at betale for en bolig .
Fonden er stiftet med det formål at sørge for gode boliger i byen, som er til at betale med en almindelig indkomst. Fire andre fonde står sammen med AA bag Fonden for Billige Boliger: BoligFonden Kuben, KAB Fonden, Kooperationens Udviklingsfond og DIS- fonden. Der er tale om en  erhvervsdrivende fond,som arbejder med almennyttigt sigte –  og som ikke skal tjene penge på langt sigt. Fondens arbejder med at udvikle koncepter for billige boliger og gør det muligt, at de bliver bygget. AAs bestyrelse vælger en repræsentant til Fonden, der sidder i bestyrelsen i 2-årige perioder.

Hvad er Fonden for Billige Boligers kompetencer?
”Bestyrelsen ansætter Fondens ledelse, og derfor er det er i princippet
Bestyrelsen, der er det øverste beluttende organ. Kuben Byg er ansat
som manager for Fondens arbejde. I bestyrelsen er der samlet en meget stor faglighed og viden om
byggeri og finansiering. Bestyrelsen mødes hver anden måned, og afholder et årligt bestyrelsesseminar. Medlemmerne er (udover mig selv):  Keld Fuhr Pedersen fra Boligfonden Kuben, Rikke Løvig Simonsen, DIS, Jesper Nygård, KAB Fonden, tidl. boligminister Ole Løvig Simonsen, Kooperativernes Udviklingsfond og bestyrelsesformand Jørgen Nue Møller.”

Keld Fuhr Pedersen fra Boligfonden Kuben, Rikke Løvig Simonsen fra DIS, Jesper Nygård fra KAB Fonden, tidl. boligminister Ole Løvig Simonsen og bestyrelsesformand, direktør Jørgen Nue Møller fra Kooperativernes Udviklingsfond.”

Hvad er din rolle i Fonden for Billige Boliger?
”Som AA’s repræsentant  interesserer jeg mig primært for, at der i Fondens koncepter ikke gåes på kompromis med den arkitektoniske kvalitet. Det er dog noget, både betyrelse og ledelse i det store hele
er enige om. De første boliger, Fonden har bygget – Bebyggelsen Vildrose på Thomas Koppels Alle i Valby af ONV-arkitekter –  er udviklet, før jeg personligt  kom ind i bestyrelsen,  og det er et meget vellykket projekt, hvor det er lykkedes at integrere særlige arkitektoniske detaljer i det industrialiserede byggeri.”

Hvilke opgaver har optaget dig mest som AAs repræsentant?
”Jeg har siddet i Fonden i en periode, hvor samfundet er gået fra højkonjunktur til lavkonjunktur – og det betyder, at Fondens arbejde pt har en anden karakter, end da Fonden blev stiftet. Vi har derfor talt meget om dette –  og udviklet nye koncepter og samarbejder, der giver mening i den nuværende situation. Billige boliger bliver dog ikke mindre nødvendige i en lavkonjunktur; der er blot flere om at byde ind på området, og det ser vi kun som en fordel for markedet. Det er dog vigtigt at Fonden fortsat eksisterer og medvirker til at sikre Billige Boliger af ordentlig kvalitet - også når konjunkturerne vender igen. De første boliger Fonden har bygget er gode eksempler på, at det kan lade sig gøre at bygge ordentlige boliger med et industraliseret  koncept, der medvirker til at holde byggeudgiften ned – uden dog at  miste den arkitektoniske kvalitet. På den måde er det lykkedes for Fonden at give et konkret input til debatten samt at skabe nogle billige boliger i byen,  som folk er rigtig glade for at bo i.”

Hvad får du personligt ud bestyrelsesposten i Fonden for Billige Boliger?
”I denne bestyrelse sidder nogle meget kompetente mennesker med stor erfaring inden for byggeriet, og det betyder, at jeg lærer meget ved at deltage i arbejdet. Derudover er det altid en fordel at engagerer sig og opbygge sit netværk både professionelt og socialt.”

Kommentarer