Akademisk Arkitektforening

Morgenklog - Helhedsorienteret renovering

Et halvt hundrede mennesker havde valgt at trodse regnen, da Arkitektforeningens formand Natalie Mossin og Christian Lerche, direktør i Danske Ark, kunne byde velkommen til Morgenklog om helhedsorienteret renovering. For at blive klogere på, hvad vi forstår ved helhedsorienteret renovering, hvorfor den er nødvendig og hvordan arkitekterne griber området an, havde vi inviteret fire oplægsholdere til at komme med deres bud og vinkel på dagens tema.

Peter Andreas Sattrup
Peter Andreas Sattrup, arkitekt MAA, Ph.d., tog udgangspunkt i dagslys som en essentiel del af den helhedsorienterede renovering. Han beskrev en række af de forskningsresultater, der ligger til grund for dagslysmanualen, som han har udarbejdet i fællesskab med bl.a. HLA. Forskningsprojektet dokumenterer de gevinster, der er ved at indtænke dagslys i by, bygning og bolig, og viser fx at inddrages dagslysfaktoren i byplanlægning, kan man bygge 20 procent tættere end tilfældet er i dag.
www.dagslysrenovering.dk

Ole Hornbek

Ole Hornbek, arkitekt MAA, tog afsæt i den konkrete virkelighed og en række af de renoveringsprojekter, som JJW Arkitekter har stået i spidsen for. Tegnestuen arbejder ud fra et bæredygtighedsredskab, der foruden de tre bæredygtighedsfaktorer fra Brundtlandrapporten: økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, opererer med parametrene funktion, levetid og potentiale i den vurdering, der ligger til grund for tegnestuens helhedsorienterede tilgang til renovering. Problemstillingen er ganske kompleks og kræver såvel evne til at se bagud og udnytte gårsdagens erfaringer, men samtidig evnen til at se fremad og gentænke bygninger, funktioner osv.

Birgitte Friis Dela Stang
Birgitte Friis Dela Stang, civilingeniør og Ph.d., indledte sit oplæg med at skitsere de mange barrierer der desværre stadig er i forhold til at energirenovere, herunder spørgsmål om finansiering, de manglende garantier for effekten af renoveringen samt de gode eksempler som stadig mangler. Birgitte forklarede endvidere at når der anvendes en helhedsorienteret tilgang til energirenovering, så omhandler det ud over at reducere energiforbruget også om at forbedre indeklimaet og komforten, samtidig med at løsningen er økonomisk robust. Efterfølgende viste Birgitte Friis Dela Stang tre eksempler på helhedsorienterede energirenoveringer.

Graves Simonsen
Graves Simonsen, Arkitekt MAA og projektchef i Bygherreforeningen rundede morgenklog-arrangementet af, med at stille det meget relevante spørgsmål; Helhedsorienteret renovering – hvad er det? Det er bl.a. at en bygherre har det nødvendige overblik over sin bygning og lægger en strategi for hvordan bygningen kan leve, forandre sig og driftes på en måde så den til stadighed bevarer eller øger sin værdi – både arkitektonisk, brugsmæssigt og ikke mindst økonomisk.

"Helhedsorienteret renovering er et væsentligt forretningsområde, og arkitekterne skal på banen for at vi når de samfundsmæssige mål på klima- og energiområdet”, afsluttede Christian Lerche – og opfordringen er hermed givet videre.

Kommentarer