Akademisk Arkitektforening

?/!: Morten Østergaard


Arkitektforeningen har sat uddannelsesminister Morten Østergaard stævne til en snak om arkitektuddannelsen, forskning og innovation.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

2011 var året, hvor arkitektuddannelsen kom ind under dit ressortområde: Hvordan vil du sikre den bedste synergi mellem de kunstneriske uddannelser og andre fagretninger, der hører under dit ministerium?
”Regeringen har som noget nyt valgt at samle alle de videregående uddannelser i et ministerium, Uddannelsesministeriet. Herved får vi mulighed for at sikre rammerne for samarbejde og synergi mellem de forskellige områder. Jeg ser det som en af de primære opgaver at skabe bedre sammenhæng i uddannelsessystemet. Jeg er i dialog med institutionerne om, hvordan vi bedst
gør det. Jeg besøgte i december 2011 Arkitektskolen Aarhus. Jeg har netop været på et kort besøg på Holmen og planlægger endnu et besøg på Holmen i foråret. De kunstneriske uddannelser kan både i form og indhold bidrage til den tværfaglighed og multidisciplinaritet, som bør kendetegne det danske uddannelses- og forskningssystem i årene, der kommer”.

Hvordan går det med innovationsstrategien, og hvilken rolle, mener du, de kunstneriske uddannelser – især arkitektuddannelsen – spiller heri og for vækst generelt?
”Design og arkitektur er en dansk styrkeposition, som vi skal vide at udnytte. Designtænkning og den funktionelle og æstetiske problemløsning er et næste element i fremtidens innovation. De kreative fag uddanner til brancher, hvor der findes rigtig mange iværksættere. Der er derfor et stort potentiale her for at skabe vækst og nye arbejdspladser. Det er én af de ting, som vi skal se nærmere på i relation til innovationsstrategien. Innovationsstrategien skal inddrage alle dele af uddannelsessystemet, herunder arkitektuddannelsen. Vi skal blandt andet se på, hvordan vi kan fremme en mere entreprenant kultur, og hvordan de videregående uddannelser kan styrke de innovative kompetencer hos de studerende”.

En sammenlægning af arkitektur, design og konservering i København har bl.a. haft til formål at sikre en videndeling mellem fagene. Hvordan vil du sikre, at denne videndeling og tværfaglighed også kommer til udtryk i forskningen?
”Jeg har det overordnede ansvar i denne sag, men jeg arbejder grundlæggende for en tillidsreform, der går væk fra detailstyring. Jeg følger udviklingen, men vil ikke diktere den konkrete forskning på institutionerne. Jeg har tillid til, at bestyrelsen for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering sammen med den nyudpegede rektor Lene Dammand Lund vil finde de områder, hvor der er tværfagligt potentiale, og dyrke dem på den fusionerede institution”.

Interviewet med Morten Østergaard er tidligere bragt i Arkitektforeningens årsberetning.

Læs hele Rapport 11 - Arkitektforeningens årsberetning

Kommentarer