Akademisk Arkitektforening

Når arkitektur og sygepleje går hånd i håndNy viden er fundamental for at kunne skabe fremtidssikrede hospitaler, hvor gode patientforløb understøttes og personalets arbejdsmiljø er i top. Det mener Ph.d-stipendiat ved Aalborg Universitet, arkitekt MAA Mette Blicher Folmer, der underviser på Arkitektforeningens kursus i hospitalsarkitektur –  og som i øvrigt også er uddannet sygeplejerske.

”Vidensudvikling og vidensdeling er noget af det vigtigste, der skal til for at fremtidssikre vores hospitaler. Det kræver, at der etableres et tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører, og at deres samarbejde med regionerne, virksomheder, hospitaler, produktudviklere og vidensinstitutioner styrkes og dyrkes endnu mere end tilfældet er i dag,” siger Mette Blicher Folmer. Hun er i gang med et Ph.d.-stipendiat om helende arkitektur  ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet – og hun er en af de mange undervisere på Arkitektforeningens kursus i hospitalsarkitektur. 

To verdener – fælles hospitalsprojekt
Mette Blicher Folmer er både arkitekt MAA og uddannet sygeplejerske, så hun har et indgående kendskab til såvel arkitekternes som sundhedspersonalets arbejdskultur – med alle de styrker og svagheder, som karakteriserer de to fagligheder. Hun holder af sygeplejefaget og har stor respekt for omsorgsarbejdet. Hun mener at begge fag vægter på hver deres måde kreativitet og omsorg for mennesker, men arkitektfaget er i modsætning til sygeplejen et skabende fag, så allerede året inden hun blev færdig som sygeplejerske, vidste hun, at hun ville være arkitekt. Og det er alt sammen forklaringen på, at Mette Blicher Folmer har en særlig forståelse for de udfordringer, som kan tårne sig op, når to så forskellige fag skal kommunikere og samarbejde.

”Jeg skiftede aldrig helt min hvide kittel helt ud med det sorte arkitekttøj, men arbejdede som sygeplejerske under hele mit arkitektstudium og finansierede på den måde en stor del af studiet. Under arkitektuddannelsen gik det op for mig, at hospitalspersonalet og patienterne ikke altid er bevidste om, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer i det fysiske miljø – og at det meget nemt kan munde ud i uoverensstemmelser mellem det de siger, at de gør og deres egenlige handlinger.”

Sygeplejersker eller engle
Noget af det, der har overrasket Mette Blicher Folmer mest ved sygeplejerskefaget, har været, hvordan evnen til at se andre mennesker udvikles.

”Mange sygeplejersker kan lynhurtigt fornemme, hvad det er for en person, de har med at gøre. Samtidig er de i stand til på én gang at være uhyre effektive og præcise i alle handlinger og kunne indgå engageret  i meget intime samtaler, hvor private og følsomme emner berøres. Der findes sygeplejersker, som er så dygtige til deres fag, at jeg nærmest tror, de har været engle i et tidligere liv!”

Udfordringer til hospitalsarkitekten
Når det drejer sig om hospitalsarkitektur, så ligger arkitektfagets udfordringer derimod et helt andet sted i flg. Mette Blicher Folmer:

”Arkitektens opgave består blandt andet i at kunne omsætte patienters, pårørendes og personalets ønsker og krav til god, smuk, funktionel arkitektur. Det er en af de meget krævende opgaver for en hospitalsarkitekt at skulle kunne se overordnede helheder i hospitalets struktur og organisering – og samtidig have opmærksomheden rettet imod det nære rum omkring patienten, hvor materiale valg, farver og stemning spiller en stor rolle.”

Men selv om arkitekterne virkelig gerne vil skabe de bedste rammer for alle brugerne,  så er det ikke altid muligt, påpeger Mette Blicher Folmer, at få økonomi og helende omgivelser til at gå om i en højere enhed:

”Politikeren ønsker en sundhedssystem i verdensklasse. For at kunne opnå dette, så må hospitalets fysiske miljø være i top. Det fysiske miljø er platformen for alle undersøgelser, pleje og behandling på hospitalet, og arkitekturen, indretningen og designet har afgørende betydning for kvaliteten af patientforløbene. Det må man ikke gå på kompromis med, for det vil i sidste ende forringede patientbehandling og dermed en fordyrelse af parientforløbet.”

Nødvendig forskning i helende arkitektur
På Arkitektforeningens kursus får deltagerne en grundig introduktion til forskningsprojekter om helende hospitalsarkitektur.  De bliver ikke eksperter på området, men de bliver sat ind i, hvor de kan hente ny viden om kvalitetskrav til fremtidens hospitalsbyggeri. 

”Inden for de seneste fem år har vi set en markant vækst i antallet af forskningsprojekter om helende arkitektur, og dermed er mængden af resultater og viden om hospitalsarkitektur vokset kraftigt. Når man arbejder med evidens baseret design, så er det nødvendigt at vide, hvor man kan finde denne viden henne, og hvordan kvaliteten kan vurderes. Det er noget af det, kursisterne lærer på kurset i helende hospitalsarkitektur. De bliver ikke eksperter, men får en kvalificeret og nødvendig introduktion til dette store emne.”

I bund og grund handler fremtidssikring af hospitalsbyggeri om, at hospitalet som byggeri skal kunne være i konstant transformation. I det øjeblik huset står færdigt, begynde r de første ombygninger og tilpasninger, siger Mette Blicher Folmer:

”Det betyder, at det er vigtigt at kortlægge og analysere den eksisterende udvikling. F.eks. bliver flere og flere operationer non-invasive, dvs. at man fjerner sig mere og mere fra åbne operationer. Det har stor betydning for patientforløb, hvor patienterne s ophold på hospitalet minimeres. På Aalborg Universitet er forskning i hospitalsarkitektur et hastigt voksende forskningsfelt, og med ansættelse af Dr. Professor Roger S. Ulrich har institut for Arkitektur, Design og Medie Teknologi fået en person med stor erfaring i dette forskningsområde, som på mange måder er nyt i nordiske sammenhænge. Og man kan sige, at alle dage på hospitalskurset på hver  sin måde handler om at fremtidssikre hospitalet. Teknikken er i rivende udvikling, og de nye behandlingsformer er ofte uhyre komplicerede. Det skal arkitekter og ingeniører vide en hel del om, når de bygger hospitaler.”

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Kommentarer