Akademisk Arkitektforening

Nej tak til bevaringsfundamentalisme, ja tak til strategi og samarbejde


Omgivet af væve under loftet på Allinge bibliotek, var Arkitektforeningen værter ved et velbesøgt arrangement, med fokus på arkitektur og arkitekturpolitik som vækstfremmer i Udkantsdanmark i anledning af Folkemødet 2012.

Arkitektforeningen havde sat minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, stævne sammen med formand for Bornholms Vækstråd, Lars Nørby Johansen, viceborgmester Steen Colberg Jensen samt formand for Arkitektforeningen Natalie Mossin.

Politisk handlekraft og vilje
”Der er for meget fokus på de dårlige historier om landdistrikterne”, indledte Carsten Hansen sit oplæg med. Der findes imidlertid mange gode historier og eksempler på politisk handlekraft og en vilje til at ændre på den negative udvikling i landsbyerne, understregede ministeren. Og når det kommer til arkitektur og arkitekturpolitik, handler det ifølge Carsten Hansen hverken om at bevare eller rive ned for enhver pris. Det handler tværtimod om at udarbejde arkitekturpolitikker og helhedsplaner, som kan gøre det muligt at planlægge, så man både kan bevare, rive ned og transformere, alt efter de lokale forhold og behov, forklarede ministeren.

Arkitekturpolitik og erhvervsudvikling
Carsten Hansen er ikke i tvivl om, at arkitekturpolitik kan gøre en forskel – også beskæftigelsesmæssigt. Og netop det beskæftigelsesmæssige element er vigtigt. Ikke mindst fordi Danmark er i en situation, hvor riget fattes penge. Så ved at tage udgangspunkt i gode lokale eksempler og via bedre samspil, samarbejde, strategisk tilgang, kan der ske forandringer i ”Udkantsdanmark”. Det kan bl.a. ske ved, at arkitekturpolitik kobles sammen med by- og erhvervsudvikling, og Carsten Hansen gav i sit oplæg udtryk for, at han bakker op om at eksperimentere og udvikle i den retning.

Integration med vækststrategi
Formand for Bornholms Vækstråd Lars Nørby Johansen fik ordet efter Carsten Hansen og lagde ud med at konstatere, at der er udkantsområder i alle Danmarks regioner, og at der for de regionale vækstråd har været en stejl læringskurve i de 8 år, hvor rådene har eksisteret. I denne periode er der skabt en bevidsthed om at prioritere og satse på særligt udvalgte områder.

Lars Nørby Johansen mener ikke, at arkitektur og arkitekturpolitikker i sig selv stimulerer vækst og derfor er det afgørende, at en arkitekturpolitik bliver en integreret del af en vækststrategi, som skal formuleres i en lokal kontekst.  Herefter nævnte Lars Nørby Johansen 3 gode eksempler på projekter der opfylder disse kriterier. 1. Bornholms Kunstmuseum som er interessant, fordi der er en sammenhæng mellem arkitekturen og en turismestrategi. 2. Cubos havnebygninger på Hammerhavn som også vil bidrage til øget turisme samt 3. Green Solution House som er ved at blive bygget i Rønne, inspireret af Cradle to Cradle principperne. Her bliver grønne løsninger tænkt ind i en erhvervsstrategi.

Ingen bevaringsfundamentalisme
Viceborgmester i Bornholms regionskommune Steen Colberg Jensen understregede, at Bornholms arkitekturpolitik skal bevare lokale særpræg, men ikke ende ud i ”bevaringsfundamentalisme”.
Bornholms bykerner er ofte opstået ved planløshed, hvor materialeudvalget var begrænset, men i dag er der ikke samme begrænsninger, og derfor er det vigtigt, at vi tænker os om, når vi udvikler. Det skal arkitekturpolitikken være med til at sikre. Arkitekturpolitikken kan også være med til at sikre, at man udnytter arkitekturen på en ny udfordrende og provokerende måde. Det er bygningerne på Hammerhavn et meget godt eksempel på.

Læs Carsten Hansens indlæg

Kommentarer