Akademisk Arkitektforening

New Architects blog


Fra badeanstalt på Nørrebro til økoaktivisme i Dalston, muslimsk kulturcenter og innovative kontorfællesskaber; de danske og engelske arkitekter fra udvekslingsprogrammet New Architects DK_UK har i London og København været ude i de yderste hjørner af diskussioner om byer og integration. Udvekslingen er nu formelt slut, men fundamentet til nye netværk, samarbejder og ideer er støbt. Læs om, hvad der skete i London og København her på bloggen.

Læs mere om projektet og de deltagende tegnestuer


Byvandring i Bloomsbury og besøg hos The Building Centre

Onsdag den 21.3.2012

Den overdækkede gårdhave på British Museum designet af Foster and Partners.Model over London og igangværende projekter, heriblandt en ny togforbindelse, der skal gå tværs gennem byen og hele OL området, i The Building CentreEn transformeret tankstation i Bloomsbury, hvor den lokale ildsjæl og formand for beboernetværket The Bloomsbury Association viste DK_UK gruppen rundt.
Efter rundvisningen var arkitekterne inviteret til frokost på den engelske ambassade af Damarks ambassadør Anne Hedensted Steffensen.


Public Lecture

The Architecture Forundation, tirsdag aftenDer var fuldt hus i Achitecture Foundations lokaler i Tool Street da de danske arkitekter Mads Bjørn Hansen/Praksis arkitekter, Claus Pryds og Johanne Guldager/The Winter Office præsenterede deres projekter. Chris Foges, redaktør på Architecture Today var ordstyrer på debatten efter de tre præsentationer.


Besøg hos South Kilburn Studios
Tirsdag d.20.3.2012

UK_DK holdet mødes med Caren Owen, der er projektleder i det kreative arbejdsfællesskab South Kilburn Studios og hendes praktikant George.

South Kilburn Studios holder til i omgivelser, der mest af alt minder om en stor barak midt på en parkeringsplads i et socialt boligkvarter. Men på trods af de rå rammer er her rart at være, der dufter af kaffe og der er aktivitet i køkkenet og rundt omkring i små kontorer.

Kilburn studios er blevet til på baggrund af en projektkonkurrence udskrevet af The Architecture Foundation, og det interessante er, at vinderprojektet af tegnestuen Practise snarere har karakter af at være et program – eller et koncept end et decideret design eller byggeri. Essensen i projektet er, at man som kreativ virksomhed har mulighed for at få gratis kontorplads, musikstudio eller tegnestue, imod at man forpligter sig til at tage en praktikant fra Brent-området for et halvt år af gangen.

Kilburn har tidligere fået den tvivlsomme ære, at blive udnævnt til at være et af Englands 15 mest nedslidte og udsatte boligkvarterer. Den tidligere Labour-regering skudte derfor økonomiske midler i en lang række kvarterløftsprojekter; midler som Kilburn Studios lever af nu og et halvt år frem i tiden. Herefter er fremtiden uvis. Men Caren forklarer, at de lige nu arbejder på at udvikle praktikantprogrammet yderligere med samarbejder fra fx industrien  og jobcentre – ikke bare for at overleve, men også for at skabe et decideret modelprogram, som andre kommuner kan anvende.

Studiet har også åbne workshops for beboere i området og holder jævnligt udstillinger, hvor presse og offentlighed inviteres ind.

George, der for anden periode i træk, er Carens praktikant som projektleder og eventmaker fortæller, at forløbet har ændret hans liv:

”Jeg egner mig ikke til at gå i skole og passer ikke ind i uddannelsessystemet. Her er der plads til mig, og jeg lærer hele tiden nyt – fra at redigere i photoshop til at komme til tiden og overholde deadlines”.

Tegnestuebesøg hos Duggan Morris
Tirsdag d. 20.3.2012Tirsdag eftermiddag præsenterede arkitektvirksomheden Duggan Morris deres projekt om et pædagogisk ”Learning Center” i Camberwell, Denmark Hill i det sydlige London.

Centret skal blandt andet tage sig af forskning indenfor psykiske lidelser. Bygherren, SLaM NHS Trust Charitable Funds, har som ambition at skabe et læringsmiljø i verdensklasse indenfor psykiatrien i en fleksibel og tilgængelig bygning.

Joe Morris og Mark Hadden fra Duggan Morris fortalte om udfordringerne forbundet med at designe centret i moderne stil med respekt for omgivelserne – herunder jagten på de helt rigtige mursten, da de ikke er lette at fremstille i England på grund af lerets kvaliteter og ofte må importeres fra fx Danmark.

En anden stor udfordring har været at få etableret en god dialog med beboerne kvarteret, da mange beboere har udvist bekrymring, da de vi var bange for, at der var tale om et decideret "sindsygehospital".

Læs mere om projektet

The HUB, Westminster
Tirsdag d. 20.3.2012I det eksklusive kvarter Westminster i Londons centrum er der på 2. sal i en af områdets nyere kontorbygninger etableret ‘a community of change-makers’. Visionen for HUB er at etablere rammer for innovative møder mellem mennesker fra forskellige brancher og projekter af vidt forskellig karakter. Udgangspunktet er ikke- kommercielle aktører, der har viden, visioner at dele med hinanden og derfor kan udvikle nye ideer og perspektiver.

I de åbne lokaler sidder mennesker i alle aldre, enkeltvis eller i mindre grupper, og arbejder ved deres labtops. Indretningen er fleksibel, borde i forskellige størrelser kan sættes sammen eller stilles enkeltvis, og små pavilloner kan indtages afhængig af hvilken arbejdssituation man ønsker. Man ansøger om at benytte facilliterne, fælles for de projekter der optages i fællesskabet, er at de har et socialt sigte.

I forlængelse af stedets vision om at dele ideer, kan man downloade tegninger til en af pavillonerne hos Wikihouse

Grønt ildsjæleværk i Dalston
Sitebesøg, mandag den 19.3.2012

Mandag aften gik turen til Dalston – et tidligere arbejderkvarter der, efter flere års heftig gentrificering og områdeløft, efterhånden er blevet en eftertragtet (og dyr) bydel i Hackney i det østlige London.
Her møder DK_UK-gruppen den lokale ildsjæl fra projektet Making Space in Dalston Marie Murray og arkitekt Aranza Fernandez fra MUF Architecture, der står bag en grøn helhedsplan i Dalston.


Dalston er præget af mødet mellem ny og gammel arkitektur.Vi er i en gammel baggård/banelegeme, der i dag fungerer som community garden. Her fortæller Murray og Fernandez om, hvordan haven og de øvrige initiativer, der er en del af helhedsplanen, der skal åbne og begrønne Dalston, i dag er blevet en succes, men at det har været en lang proces. En proces der, ifølge Marie Murray, handlede om, at hun og de lokale Dalston-ildsjæle var vant til at blive mødt med modstand, når de kom med ønsker til bystyret om ændringer i området, og at arkitekter og entreprenører sjældent kom med positivt nyt – eller åbne ører. Pludselig var der lydhørhed, og dialogen med MUF var konstruktiv.

Fremtiden for den grønne have er endnu uvis, når fondsmidlerne til at drive projektet udløber om et år – men indtil da arbejder Marie Murray og de andre ildsjæle fra Dalston-projektet passioneret videre.

Diskussion med professor Ted Castle om integration og arkitektur
Mandag eftermiddag, The Architecture FoundationProfessor Ted Castle fra The Institute of Community Cohesion lagde op til diskussion i Architecture Foundations lokaler efter besøget i kulturcentret i Harrow.

Ted Castle lagde op til, at man gennem design og arkitektur godt kan fremme integrationsprocesser, men at det kræver, at den overordnede politiske diskurs understøtter det. Castle fremlagde en række skrækeksempler fra England; blandt andet fra Nordirland. Her finder man to svømmehaller lige ved siden af hinanden: En for katolikker og en for protestanter – hvilket kun kan lade sig gøre, fordi den irske lovgivning gør det muligt. På den måde manifesteres kulturelle skel gennem arkitekturen, og børn helt ned til 3-årsalderen lærer, at der er "dem" og "os".

Ted Castle afsluttede sit oplæg – og en intens diskussion om arkitekters rolle i integrationsprocesser – med at understrege, at der i dag mangler et narrativ om, hvilke fællesskaber og samfund vi egentlig ønsker. ”Noget tyder på, at fortællingen om det multi-kulturelle samfund har fejlet, og vi har brug for en ny vision, hvis ikke skellene mellem kulturer og grupper skal blive endnu dybere”, sagde Ted Castle.

The Salaam Centre og sitebesøg i Harrow - mandag den 19.3.2012
London

Mandag eftermiddag besøgte DK_UK-gruppen det shia-muslimske kulturcenter i Londonforstaden Harrow, hvis rammer er gamle militærbarakker fra før 2. verdenskrig bygget i ringe materialer – en af de helt grundlæggende årsager til at starte projektet The Salaam Centre.

Vi blev introduceret til stedet af de to ildsjæle Nizar Merali og Riyaz Versj, der fortalte om den lange vej, det har været i første omgang at definere ideen om et åbent og fremadsynet muslimsk center til at møde lokal imødekommenhed og ikke mindst at skaffe fondsmidler nok til at realisere projektet. En proces der langt fra er slut.

Nizar Merali fortalte om vigtigheden af, at centret designes i en moderne og endda futuristisk stil, fordi det shia-muslimske netværk, der står bag, ønsker at bryde med konservative og ortodokse forestillinger om islam og muslimer. Netværket består af 1.-4. generationsindvandrere fra Asien og Afrika, der har klaret sig godt socialt og økonomisk i England, og som derfor har et ønske om at give noget tilbage til det engelske samfund og ikke mindst skabe åbenhed omkring deres kultur og religion.

Omkring centret ligger boligbebyggelser i traditionel engelsk forstadsstil.


Ali Mangera, MYAA, om The Salaam Centre

Ali Mangera fra MYAA præsenterede deres projekt The Salaam Centre, der efter planen skal være et muslimsk kulturcenter i forstaden Harrow.
Det er det lokale Shia-muslimske netværk, der er bygherre i projektet, og de ønsker at skabe et kulturcenter, der forener en lang række aktiviteter såsom bibliotek, sportsfaciliteter mm. med bederum og moske. Visionen er at bryde med de traditionelle forestillinger om en ”lukket” moske – kun for muslimer – men at stedet skal være en platform for møde med andre kulturer.

Ali Mangera fortalte om udfordringen med at skabe, hvad kunden ønskede skulle være en moderne, fremadskuende bygning; et ikon for lokalsamfundet på et sted, der fysisk er præget af boligbyggeri fra 30'erne og 40'erne og mentalt og politisk er meget blandet stillet over for et stort muslimsk byggeri… Et fundament, der må siges at være en brændende platform.

Læs mere om The Salaam Centre


Tro og forstaden: Mandag morgen den 19.3.2012
The Architecture Foundation, LondonMandag morgen startede dagen med oplæg af Claire Dwyer fra Institut for geografi, University of London, om religiøse byrum og bygninger i engelske forstæder.

Oplægget handlede om den store betydning religiøse mødesteder har for lokalbefolkninger i the suburbs og om de konflikter fx moskeer kan medføre i engelske forstæder; en negativ tendens, der syntes forstærket siden 11. september, som, ifølge Dwyer, gør det mere vigtigt end nogensinde at opbygge viden og formidle om religiøse rums funktion og betydning i lokalsamfund.

Et skridt på vejen mod mere åbenhed og tolerance er, ifølge Dwyer, at anskue de religiøse rum som ”creative spaces” snarere end diskursive rum som ”kirke” eller ”moske”.Talkshop frem for workshop
Præsentation og evaluering den 29.2 - den sidste dag i DanmarkOnsdag eftermiddag knoklede arkitekterne videre og kunne kl. 14 præsentere en status på projektet.
Alle var enige om, at der havde været mere tale om en ”talkshop” end en ”workshop” og at det bestemt havde stor værdi: ”Vi har ikke haft bygningens støv på os imens vi arbejdede, og det har givet i ny dimension til processen”, forklarede Mads Bjørn Hansen fra Praksis Arkitekter. Og Claus Pryds var enig:
”Der har hele vejen været en åben diskussion og dialog, som jeg håber også vil leve videre i udstillingen af projektet på DAC til april.”Ved præsentationen gennemgik hver enkelt, her er det Michael Kohn fra Slider Studio, ideer og overvejelser omkring workshoppens case, Sjællandsgade badet. Idéerne handlede om alt fra integration af den omkringliggende plads, kirke og skole og en ny måde at tænke proces på, der indebærer en testplatform med forsøg, offentlige-private ejerskabsmodeller samt tværfaglig dialog med det sigte at finde et bæredygtigt svar på spørgsmålet: Hvad er acceptabel forandring?

Efter præsentationen var stemningen præget af træthed efter nogle hårde dage, men også en optimisme og forventning til London-besøget, hvor deltagerne vil arbejde videre med nogel af de erfaringer og konklusioner, de har gjort i København. På billedet er det Johanna Ferrer Guldager fra The Winter Office der fører ordet.

Kom ud af kliken
Snak med Sarah Ichioka, direktør i The Architecture FoundationSarah Ichioka, direktør i The Architecture Foundation (AF) fortæller om erfaringerne med udvekslingsprogrammer. AF har indtil nu kørt 8 udvekslingsprogrammer  over de sidste 4 år i partnerskaber med vidt forskellige organisationer; fra museer til uddannelsesinstitutioner.

”Det var naturligt for AF at at vælge Danmark som udvekslingsland, da mange engelske arkitekter ser Danmark som foregangsland, når det kommer til arkitektur og planlægning.
Udbyttet af udvekslingprogrammerne er vidt forskelligt og har mange lag, men det jeg vil fremhæve som det vigtigste, er de tætte kontakter der bliver etbaleret under en så intens proces, som udvekslingsprogrammet er. Det er ikke unormalt, at deltagere laver internationale konkurrencer sammen efterfølgende, eller køber ydelser og rådgivning hos hinanden. Programmerne er en glimrende måde at tvinge folk ud af deres faster ”kliker” der ofte består af dem vi ar gået på uddannelse sammen med, eller dem som lige er i nærheden.

Vi ser ofte, at der indledningsvis er store kulturele forskelle i måderne arkitekterne arbejder på, men når workshoppen så går i gang, er det tydeligt hvor mange ligheder der også er. Jeg mener, at der er stor værdi i det kulturelle møde, som finder sted under udvekslingen; horisonten udvides og man lærer af hinandens forskelligheder.

Det konkrete output er også meget forskelligt. Nogle steder har vi lavet decideret fysiske og konceptuelle designs. Her i Danmark er der tale om en udstiling, som jeg er spændt på at se, hvordan bliver”, siger Sarah og tilføjer, at hun ikke kan vente med at gå endnu dybere ned i diskussionen om integration og byer, når udvekslingsprogrammet fortsætter i London den 18. marts”, siger Sarah Ichioka.


Workshop dag 2
Onsdag den 29.2

Onsdag morgen er holdet tilbage ved skitseringen i Arkitekternes Hus. Både overordnede temaer og specifikke detaljer er blevet diskuteret, og nu skal det hele omsættes konkret. Fragmenter skal sammensættes, konturen af en helhed viser sig . . .

Sitebesøg på Christiania
Tirsdag den 28.2De danske og engelske arkitekter samlet på Christiania.

Work, work, work...
Arkitektforeningen, tirsdag den 28.2Workshoppens deltagere brugte formiddagen på at blive kloge på casen, Sjællandsgade badet. Hvad er det for et sted, hvad var dets funktion, hvem brugte det, og hvilken værdi tilførte det lokalområdet? En øvelse der ikke er helt nem, når badet er lukket og låst og tiden yderst begrænset.

Workshop Kick off
Arkitektforeningen, tirsdag den 28.2Tirsdag morgen startede workshoppen i Arkitekternes Hus. Alle seks tegnestuer fik en kort introduktion til forløbet af facilitator Jesper Pagh. Remedierne, som arkitekterne har til rådighed er yderst begrænsede: Tuscher, manifold, et kort og computer. Det næste døgn er det så op til kreativiteten og idéudviklingen at komme med et bud på, hvordan man kan fremme integration gennem planlægning og arkitektur...
På billedet er det Johanna Ferrer Guldager og Hugop Hopping fra The Winter Office, der kigger på kort over nørrebro og casen: Sjællandsgade badet.

Public lecture
DAC, 27.2Mandag aften var der Public Lecture på DAC, hvor de tre engelske arkitektvirksomheder præsenterede en række af deres projekter. På billedet er det Ali Mangera fra MYAA der fortæller om tegnestuens interesse for ”politiske byrum” som fx Tahir pladsen i Cairo. Mangerer fortalte også om, hvordan MYAA arbejder med at vende op og ned på forestillingen om et shopping center med Tesco som case.

Michael Kohn fra Slider Studio fortalte om tegnestuens innovative måde at arbejde med processer og brugerinddragelse og om arkitektens rolle i et felt, der handler lige så meget om at skrive koder på en PC, som at designe.

Joe Morris fra Duggan Morris  fortalte om projekter med unge og rammer til madlavning og om hvordan tegnestuen altid arbejder efter et manifest, hvis principper om kontext, integrative processer og community kan bruges i stort set alle sammenhænge i forhold til arkitektur.

Inklusion frem for Integration: Sociologens opsang
Peptalk på DAC ved professor John Andersen, RUC
John Andersen, sociolog og professor ved By, plan og proces på Roskilde Universitet gav arkitekterne en skitsering af udfordringerne ved dansk byplanlægning i et sociologisk-historisk perspektiv; fra 1980’ernes neokonservative strømninger, der i korte træk handlede om privatisering, markedet og med polarisering og eksklusion som konsekvens til ”New Urban Governance” og beboerdemokrati. I forhold til temaet Byer og integration lagde John Andersen vægt på, at arkitekterne måske snarere skulle diskutere inklusion end integration, da sidstnævnte, ifølge Andersen, rummer en problematik der handler om, at den dominerende kultur presser værdier og måder at leve på ned over hovedet på mennesker. Inklusion derimod, giver anledning til, at mennesker på tværs af kulturer kan være del af en helhed – især hvis der ligger en demokratisk proces bag.


Sitebesøg, Badeanstalten i Sjællandsgade, Nørrebro
Mandag den 27.2Stadsarkitekt i København Tina Saaby fortæller om badeanstalten i Sjællandsgade og om nogle af de politiske diskussioner, der har været i forbindelse med dens lukning. Hun introducerede også, især de engelske arkitekter, til Københavns arkitekturpolitik, og hvordan kommunen har som ambition at involvere borgere og fremme integration bl.a. gennem byplanlægning.

Badet i Sjællandsgade
Sjællandsgades Bad har eksisteret siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor det blev bygget til Nørrebros mange arbejderfamilier.
I sommeren 2010 besluttede Københavns Kommune at lukke badet for at spare 3,6 mio kr. Badet blev lukket i november 2010. Der var mange modstandere af lukningen af badet, der fungerer som et samlingssted for kvarteret og tager hånd om nogle af de mest udsatte på Nørrebro. Det Særlige Bygningssyn har indstillet badet til fredning, og badets fremtid er stadig usikker.

Sjællandsgades Bad har unikke egenskaber for at skabe integration i bydelen. Men hvad er Nørrebro for en bydel? De danske arkitekter forklarer kvarteret omkring badets særlige kvaliteter til de engelske arkitekter, der er særlig interesseret i Assistens Kirkegården rolle som rekreativt rum.


Sitebesøg i Superkilen, Nørrebro

Mandag den 27.2Nanna Gyldholm Møller fra BIG viste rundt i Superkilen, og fortalte om den tætte dialog BIG og kunstnergruppen Superflex har haft med beboerne i området om, hvordan kilen skulle indrettes. Her er det fra den røde plads ved Nørrebrohallen.
Den sorte del af Superkilen

Læs mere om Superkilen

Sitebesøg på Islands Brygge

Mandag den 27.2Mandagens første faglige indslag fandt sted på Islands Brygge. Her var professor Jens Kvornning Arkitekt MAA og Professor på Kunstakademiets Arkitektskole i guide til en walk and talk om området, der i de senere år er gennemgået en omfattende forvandling fra råt og maritimt industri til eksklusivt boligkvarter.

Omdrejningspunktet var Islands Brygge Syd, og diskussionen gik blandt andet på, hvad intentionen for området har været sammenholdt med resultatet, samt spørgsmålet om hvorvidt man med dagens økonomiske krise in mente måske ville gribe et lignende byudviklingsprojekt anderledes an.

Sitebesøg på Carlsberg og Arkitektens Forlag
Søndag den 26.2.Søndagen viste vejrmæssigt København fra sin bedste side, og efter en cykeltur gennem byen gik turen for de engelske og danske arkitekter til Carlsberg.Legende børn i et af Carlsberg-områdets midlertidige byrum.På Arkitektens Forlag fortalte Jesper Pagh, arkitekt MAA og P.hd. studerende om forlagets magasiner og tanker om fremtidige udgivelser.Fem internationale teams inden for design, branding og arkitektur har budt ind på Carlsbergs fremtidige Brand and Experience Centre. Vi besøgte Ny Carslberg Bryghus, hvor alle forslagene er udstillede.Efter en hel dags besigtigelse er det godt med en kold øl, imens rundviseren fra Carlsberg fortæller om stedets og bygningernes historie.

 

 

 

 

Kommentarer