Akademisk Arkitektforening

Nominerede til byggeriets tre Klimapriser

På den årlige TUN BYG messe, der åbner den 13. marts kl. 11 uddeles en række priser, heriblandt Byggeriets Klima-, Energi- og Miljøpris.

Byggeriets Klimapris
Gives for dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse eller fremstilling af produktet/løsningen eller til en udstillervirksomhed, der yder en dokumenteret klimaindsats eller har iværksat en decideret klimastrategi.

De nominerede er:
Gamle Mursten           
Håndrensede og maskinrensede mursten
Gamle Mursten genbruger byggeaffald i form af mursten. Hver gang der anvendes 2.000 gamle mursten i stedet for nye mursten, spares miljøet for 1 ton CO2. Til et almindeligt enfamiliehus anvendes ca. 15.000 mursten. Det giver en CO2-besparelse på 7,5 ton. Samtidig er selve rengøringsprocessen skånsom mod miljøet, idet rensningen udelukkende foregår ved vibration, og der anvendes hverken vand eller kemikalier.

Icopal
ECO Activ – en samlet løsning på bæredygtige tagprodukter
Løsningen dækker over fire produkter, der har positiv indvirkning på miljøet og viser, at Icopal satser på at udvikle bæredygtige produkter. De fire produkter er: Luftrensende tagpap, et varmeproducerende energitag, en tagløsning med integrerede solceller, der producerer strøm, og et grønt tag, der binder forureningspartikler fra det omgivende miljø.


Byggeriets Energipris

Gives til en udstiller, der har iværksat en effektiv energistrategi, alternativt til en producent, der har udviklet dokumenteret energibesparende bygningsdele og komponenter til byggeriet eller benytter alternativ/vedvarende energi i fremstillingen og/eller anvendelsen af komponenterne.

De nominerede er:
Icopal
Energitag – ”Jordvarme på taget”
Icopal Energitag er en fuldt bygningsintegreret energifanger, som udnytter vind, regn og sol som energikilder til en varmepumpe. Energitaget er et væskebåret system på linie med jordvarme. Energitaget giver bygningsejeren mulighed for at få varme på en alternativ og miljømæssig mindre belastende måde. Det er dokumenteret, at hver m2 Icopal Energitag giver energi svarende til omkring 10 liter olie årligt.

H+H
Termoblok systemet
Termoblok er et komplet byggesystem, der med en kraftig reduceret U-værdi på 0,09 W/m2K sikrer, at byggebranchen kan opføre huse og bygninger uden linietab og efter krav, man først forventer i 2020. Der er i systemet taget højde for bæredygtighed med en dokumenteret levetid på 75 år, lavt CO2-udslip i produktionen og et affaldssystem efter Cradle to Grave-princippet.

DAFA
DAFA Airstop System
DAFAs Airstop System er et komplet dampspærresystem, der sikrer mod skimmel, træk og fugt og nedsætter energiforbrug og CO2-udslip. DAFAs Airstop-tætningsprogram til den indvendige klimaskærm opfylder de skærpede krav til det lufttætte, energirigtige byggeri i henhold til BR10 og bidrager med energirigtige løsninger til komplet tætning af byggeriet.

Lacuna
Facadefoldedøre
Lacunas facadefoldedøre har dobbelte og tredobbelte tætningslister imellem dørbladene og imellem dørbladene og karmen og er certificeret som verdens mest tætte facadefoldedør. Træet er FSC-certificeret, ligesom Lacuna er det, og ved en varmebehandling af det benyttede bøg og ask opnås en U-værdi på trædelen på 0,94 samt en optimering af isolationsevnen.

Thermisol
Thermisol Titan Slimline – ny type murisolering
Thermisol Titan Slimline er en ny type murisolering, som er fremstillet af hårde PIR isoleringsplader belagt med flerlags aluminiumfolie på begge sider, hvilket øger isoleringsevnen, og på den ene side er der tillige påklæbet 20 mm mineraluld, så pladen slutter tættere. Titan Slimline har lavere U-værdi og bidrager til slanke ydervægge og øget beboeligt gulvareal: ”Isolering på en slank måde”.


Byggeriets Miljøpris

Gives til en udstiller, der har iværksat en miljøstrategi og/eller en arbejdsmiljøstrategi. Alternativt gives prisen for dokumenteret bæredygtige produkter/løsninger, der reducerer miljøbelastningen eller bidrager til bedre indeklima eller bedre arbejdsmiljø.

De nominerede er:
Nilfisk-ALTO Danmark
Nilfisk CFM T40W PCB
Nilfisk har udviklet en industriel støvsuger til sikker opsugning af PCB, et af verdens 10 farligste miljøgifte, som der er en betydelig risiko for at støde på i bygninger fra 50´erne, 60´erne og 70´erne. Industristøvsugeren kan opsuge både våde og tørre materialer og har et særligt posesystem med opsamling i plastpose. Støvsugeren er støjsvag og arbejdstemperaturen lav. Udblæsningsluften går igennem et aktivt kulfilter, hvilket er med til at sikre arbejdsmiljøet. 

Knauf  Insulation
Glasuld med ECOSE TECHNOLOGY
Knauf Insulation introducerer en isoleringsløsning med miljøfordele. Glasulden produceres af 60 % genbrugsmateriale. ECOSE Technology bindemidlet sikrer glasuldens holdbarhed, kompressionsmodstand og formstabilitet og er formaldehydfrit. Den er uden fenoler, akryl, kunstige farver, blegemiddel eller farvestoffer. Ved øget kompression af materialet reduceres transporten, idet der kan pakkes et større antal produkter pr. palle.

Saint-Gobain Gyproc
Gyptone Activ Air
Saint-Gobain har udviklet Gyptone Activ Air, som forbedrer indeklimaet og øger luft-kvaliteten ved at nedbryde formaldehyd. Teknologien nedbryder formaldehyd til inaktive forbindelser, som dannes i gispkernen og ikke er skadelige. Activ Air nedbryder op mod 70 % af formaldehydkoncentrationen i et kontrolleret testmiljø.

Xella
YTONG Energy +
YTONG Energy + er en isolerende byggeblok i porebeton til bærende ydervægge med en U-værdi på 0,11 W/m2K på 50 cm. Produktet er 100 % genanvendelig som råmateriale for nye porebetonprodukter og er indeklimamærket. YTONG Energy + er certificeret med en Cradle to Cradle basic certificering af EPEA, den internationale Cradle to Cradle- organisation.

Kebony
”Kebonisering”
Kebony producerer et alternativ til tropisk træ og almindeligt trykimprægneret træ. En patenteret modificeringsteknologi kaldet ”Kebonisering” forvandler bæredygtigt træ, ”lokalt” træ, til træ med egenskaber, som kan sammenlignes med tropisk hårdttræ. Kebony er FSC- og PEFC-certificeret og er tildelt Svanemærket inden for kategorien ”Træ – særlig holdbart”.

Alfix
Miljø- og arbejdsmiljøstrategi
Alfix har igennem de seneste 10 år opbygget en miljø- og arbejdsmiljøstrategi, hvor de så vidt muligt tænker miljø ind i alle processer, produktion og produkter. Alfix arbejder for og har opnået resultater i forhold til et ansvarligt arbejdsmiljø for medarbejdere, kunder og slutbrugere. Arbejdsmiljøet har en central plads i Alfix- produkters egenskaber, herunder forhold som håndtering, ergonomi og bortskaffelse. Miljø- og arbejdsmiljøstrategien kommer til udtryk i alle led i virksomheden.


Om TUN

Trælasthandlerunionen, TUN er brancheorganisation for en række af landets trælasthandler og byggemarkeder og repræsenterer branchen i forhold til offentlige myndigheder, ministerier, folketing og andre organisationer, institutioner og lignende.

Læs mere på TUNs hjemmeside


Medlemmer af nomineringskomite
Akademisk Arkitektforening, direktør Jane Sandberg
Klima- og Energiministeriet, Energistyrelsen, direktør Ib Larsen
Dansk Byggeri, direktør Lars Storr-Hansen
Håndværksrådet, adm. direktør Ane Buch
Bygherreforeningen, direktør Henrik L. Bang
Danske Arkitektvirksomheder, direktør Christian Lerche
Konstruktørforeningen, sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen
F.R.I, direktør Henrik Garver
Dansk Indeklima Mærkning, Thomas Witterseh
PEFC, formand Niels Peter Dalsgaard Jensen
SBI - Statens Byggeforskningsinstitut, direktør Thorkild Ærø
DI Byggematerialer, branchedirektør Elly Kjems Hove
Trælasthandlerunionen - TUN, adm. direktør Palle Thomsen

Kommentarer