Akademisk Arkitektforening

Ny formand hos Arkitektforbundet


Den 49-årige arkitekt MAA Peter Toftsø er blevet valgt til formand for Arkitektforbundet. Peter Toftsø afløser Arkitekt MAA Mette Carstad, der har været formand i mere end 12 år.


Som noget af det første som formand vil Peter Toftsø tage fat om den store udfordring med den høje dimittendledighed blandt især arkitekter.


”I lighed med andre akademikergrupper lider vores fagområder af en meget høj dimittendledighed. Dette akutte problem sætter vi ind imod blandt andet i et tæt politisk samarbejde i Akademikernes Centralorganisation, AC”, siger Peter Toftsø.


”Vi skal ikke tabe de nyuddannede, hverken til andre brancher, til de uorganiserede i vores egen branche eller til kasseapparaterne i Netto. Vi skal derimod ud og relancere arkitekternes værktøjskasse, så vi genvinder positionen som omdrejningspunkt i byggeri og planlægning, men samtidig synliggøre, at arkitekter og designere kan løse mange andre opgaver end de helt fagspecifikke.


De akademiske kompetencer kan bruges i mange sammenhænge i dansk erhvervsliv. Og i mange brancher kan akademisk uddannede med en kreativ tilgang være med til at skabe nye løsninger og nye muligheder.


”Vi er jo ikke et fagforbund kun for arkitekter, men også for de akademisk uddannede designere. Siden 2011 er designuddannelserne i Kolding og Købehavn blevet akademiske uddannelser. Derfor kan designerne nu blive organiseret i Arkitektforbundet og blive en del af det store kreative akademikerfællesskab. I København er arkitektskolen og designskolen endda fusioneret. Vi kan også se, at en del af den store medlemstilgang, vi har oplevet de seneste par år, kan tilskrives designerne. Jeg vil derfor arbejde for, at der bliver skabt større kendskab til Arkitektforbundet som forbundet for de kreative akademikere”.

Peter Toftsø tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1998, og er ansat som projektudvikler hos FB Gruppen A/S. Han har tidligere arbejdet i Tivolis Udviklingsafdeling (1998-2003), DR-Byen, Ny Koncertsal (2003-04) og Juul & Frost Arkitekter (2004-2009).


Oprindelig er Peter Toftsø udlært som arkitekturmodelbygger hos Lars Rothenborg, hvor han efter endt uddannelse var ansat, indtil han begyndte uddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole.


Peter Toftsø har været medlem af Arkitektforbundets repræsentantskab siden 2008 og af Arkitektforbundets bestyrelse siden 2010.


Siden 2009 har Peter Toftsø desuden været medlem af Arkitektforeningens repræsentantskab, og er i forbindelse med formandsvalget blevet udpeget til bestyrelsen i Akademikernes Centralorganisation, AC.

Foto: Fra venstre: Mikkel Lindskov Petersen, næstformand og nyvalgt, Louise Brask Nielsen, Peter Toftsø, formand, Tea Bacher Bendtsen, nyvalgt, og Rune Kirt, nyvalgt.


 

Kommentarer