Akademisk Arkitektforening

Ny forstadskonkurrence i GlostrupSom den 4. arkitektkonkurrence i rækken af de seks forstadskonkurrencer, der er en del af initiativet Fremtidens Forstæder, inviterer Glostrup Kommune i samarbejde med Realdania til gennemførelse af en parallelkonkurrence med tre teams.


Der ønskes en samlet udviklingsplan for Ejby Erhvervsområde med bud på fremtidig identitet, bedre sammenhænge internt og til naboområderne samt bud på en omdannelsesstrategi for hvordan Erhvervsområdet fremover kan gøres attraktivt overfor nye investorer.

Ejby Erhvervsområde lider i dag, som så mange andre erhvervsområder i forstaden, under at være opført efter lokaliseringsfaktorer, hvor infrastruktur og pris var altafgørende. Samtidig var et erhvervsområde kun et sted, som man kom til for at arbejde, og en manglende funktionsblanding gør, at der kun er liv i området på ganske få tidspunkter af døgnet. Området er i dag meget ekstensivt udnyttet, og ligger som en isoleret ø uden sammenhænge til naboområderne.

Glostrup Kommune ønsker derfor en udviklingsplan for området, der viser nye muligheder for at udvikle Ejby Erhvervsområde til Fremtidens Erhvervsområde. Området skal revitaliseres gennem en fortætning og have tilført funktioner og kvaliteter, så det bliver attraktivt for fremtidige virksomheder. Samtidig skal der skabes nye sammenhænge både internt i området og i forhold til naboområderne.

For at deltage i parallelkonkurrencen skal der ansøges om prækvalifikation senest den 20. januar 2012.

Læs mere om konkurrencen


Arkitektkonkurrencen gennemføres i første halvdel af 2012, og vinderen offentliggøres i juni 2012. Konkurrencen henvender sig primært til tværfaglige rådgiverteams med erfaring indenfor byomdannelse, bestående af arkitekt-, byplanarkitekt-, og landskabsarkitektvirksomheder, gerne i samarbejde med ingeniørfirmaer og eventuelt andre faggrupper, der har kompetencer og/eller erfaring med erhvervsudvikling- og lokalisering samt strategier for dette.

Læs mere om Fremtidens Forstæder


Kommentarer