Akademisk Arkitektforening

Ny gruppe vil kæmpe for den åbne arkitektkonkurrenceArkitektforeningen gør for lidt for den åbne arkitektkonkurrence, mener initiativtageren til "Det åbne konkurrenceudvalg". Et fagpolitisk initiativ, der vil præge foreningen i en ny retning. 
 

Af Tobias Moe Hoffmeyer

"Et tema der rammer lige i solar plexus på arkitekternes selvforståelse." Sådan beskriver arkitekt MAA og medlem af Arkitektforeningens repræsentantskab Thomas Ringhof diskussionen om den åbne arkitektkonkurrence.  

Men ikke et tema, som han mener Arkitektforeningen rammer særlig godt. Derfor har han startet "Det åbne konkurrenceudvalg" – et fagpolitisk initiativ, der skal sætte fokus på den åbne arkitektkonkurrences potentialer. Han håber, at bygherrerne kan påvirkes til i højere grad at vælge den åbne konkurrence frem for andre udbudsformer:  

"Jeg mener, at der er meget at rette op på, når det kommer til åbne arkitektkonkurrencer. Derfor har jeg samlet 20-25 arkitekter med samme holdning. Vi har startet en gruppe på Facebook, hvor alle med interesse for god arkitektur kan være med til at hylde den åbne arkitektkonkurrence." 

Følg Facebookgruppen her 

Burde integreres i strategien
Ifølge Thomas Ringhof burde Arkitektforeningen gøre meget mere for at sætte den åbne arkitektkonkurrence på dagsordenen. Han ønsker, at foreningen integrerer en vision i sin strategi om at bekende sig 100 procent til konkurrenceformen: 

"Arkitektforeningen er en beskeden, men dog historisk vigtig standsforening. Jeg mener, foreningen kunne vinde meget ved at tale med en meget klarere stemme om, at den åbne konkurrence er den bedste vej til en værdig bygningskultur." 

Som eksempel nævner han, at Arkitektforeningen kunne sætte sig for at offentliggøre resultaterne af alle arkitektkonkurrencer – både vinderforslag, 2. og 3. præmie. Derudover kunne foreningen definere nogle tydelige spilleregler for konkurrenceformen og tilbyde bygherrer et kvalitetsstempel på deres konkurrence, hvis de lever op til disse regler. 

Arrangementer hver måned
Udover Facebook-siden har "Det åbne konkurrenceudvalg" planlagt en række arrangementer, som vil finde sted cirka en gang om måneden. Fælles for dem alle er, at de tager udgangspunkt i gode projekter, som er affødt af gode, åbne arkitektkonkurrencer.  

"Vores ambition er at vise projekter og processer, som tydeligt modbeviser de argumenter, der sædvanligvis bruges imod den åbne konkurrence. På det første arrangement havde vi for eksempel arkitekterne bag det nye rådhus i Sandnes i Norge med på Skype. De fortalte om et fantastisk projekt, hvor en norsk borgmester ud af 57 gode forslag valgte at opføre 1. præmie-projektet, der er udarbejdet af en lille tysk/engelsk tegnestue. Byen får et byggeri af høj kvalitet, og tegnestuen får et stort løft med projektet," siger Thomas Ringhof. 

Det næste arrangement bliver afholdt tirsdag den 12. juni 2018 kl. 16.45 i Arkitektforeningens lokaler i Åbenrå. Her vil Arkitektforeningens direktør, Lars Autrup, være med for at drøfte Arkitektforeningens position i forhold de åbne arkitektkonkurrencer.  

Alle er velkomne med forudgående tilmelding. Skriv en mail til: sekretaer@arkitektforeningen.dk

Kommentarer