Akademisk Arkitektforening

Ny publikation undersøger kvalitet i udbudsprocesserneRealdania og Bygherreforeningen har i samarbejde med Arkitektforeningen udarbejdet et debatoplæg, der undersøger fire udvalgte konkurrenceforløb. Debatoplægget viderebringer en række konkrete erfaringer og oplevelser fra de involverede bygherrer, arkitekter, konkurrencerådgivere og fagdommere. Med disse tegnes det aktuelle billede af arkitektkonkurrencerne, og dermed dannes der et solidt grundlag for diskussionen om, hvordan der kan skabes mere kvalitet i udbudsprocesserne.

Debatoplægget er udarbejdet som optakt til seminaret: Kvalitet i udbudsprocesserne, der blev afholdt den 26. januar på Vega i København. Debatoplægget udgives nu digitalt og kan downloades på følgende link.

I debatoplægget undersøges den populære udbudsform - indbudt projektkonkurrence – ud fra tre forskellige perspektiver. De udvalgte konkurrenceforløb er Køge Nord Station, Diakonissestiftelsen og Dansk Talent Akademi, hvor både den enfasede og tofasede form har været i spil. Derudover undersøges interviewkonkurrencen omkring Kalvebod Fælled Skole som et alternativt til, hvordan konkurrencesituationen kan administreres.

Debatoplægget præsenterer de involverede parters erfaringer med arkitektkonkurrencerne og giver inspiration til, hvad der er op og ned i den komplekse tilrettelæggelse af konkurrenceforløbene. Ligeledes giver debatoplægget indspark til diskussionen omkring konkurrencerne fra ph.d. Peter Holm Jacobsen, Roskilde Universitet og Copenhagen Business School, managing partner og ph.d. Mikkel Thomassen, Smith Innovation samt partner og kommunikationsrådgiver Johan Galster, 2+1 Idebureau.

Debatoplægget bringer således en række nye perspektiver og erfaringer på banen, og disse blev alle diskuteret grundigt til det afholdte seminar. For at samle op på denne diskussion og viderebringe den delte viden, arbejder Realdania med Bygherreforeningen og Arkitektforeningen på at udgive et inspirationskatalog i løbet af foråret.


Download Kvalitet i udbudsprocesserne - debat

Kommentarer