Akademisk Arkitektforening

Ny udbudslov – nye muligheder


Der er vedtaget en ny udbudslov herhjemme, som udspringer af EU-lovgivning. Du kan læse Arkitektforeningens holdning til den her

Loven åbner op for en række nye muligheder, fx gives der større fleksibilitet til at bruge dialog og forhandling bl.a. via en lettere adgang til udbudsformerne. "udbud med forhandling" og "konkurrencepræget dialog".

Det offentlige må desuden vælge livscyklusomkostninger som tildelingskriterium frem for anskaffelses/anlægsomkostninger. 

Endelig gives der mulighed for oprettelse af innovationspartnerskaber i form af længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på at udvikle og indkøbe et innovativt produkt eller en ydelse. Helt overordnet ser det ud til, at der i det store og hele ikke sker ændringer i reglerne for projektkonkurrencer. 

Således vil man fx fortsat kunne vente med at offentliggøre hele udbudsmaterialet til efter konkurrencebekendtgørelsen er offentliggjort. udbudsmaterialet kan dermed offentliggøres, når deltagerne er udvalgt, hvis man ønsker det. 

Vil man dykke længere ned i reglerne, kan man se denne oversigt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Selve vejledningen og dens 276 sider, finder man her.  

Der vil dog stadig være nogle usikkerhedsmomenter, som vil skulle afklares, idet der er forskellige tolkninger blandt udbudsjurister. Praksis skal udvikles, hvilket klagesager og deres afgørelser vil bidrage til.

Én ting, der ligger fast, er dog, at det nye ESPD-dokument skal anvendes ”ved indkøb omfattet af udbudslovens afsnit 2”, hvor den erstatter den gamle tro-og-love-erklæring. 

Tirsdag d. 26/1 var Arkitektforeningen, Realdania og Bygherreforeningen værter ved et velbesøgt og vellykket seminar i Vega på Vesterbro i København.

Titlen var ’Kvalitet i udbudsprocesserne – et seminar om konkurrencer, udbud og værdiskabelse’. Og det blev en meget værdifuld dag, hvor arkitekter, bygherrer og andre aktører i byggeriet diskuterede og delte viden fra hver deres perspektiv. 

I anledning af seminaret blev der udgivet et debatoplæg, der undersøger den populære udbudsform - indbudt projektkonkurrence – ud fra tre forskellige perspektiver. 

For at samle op på denne diskussion og viderebringe den delte viden, arbejder Realdania med Bygherreforeningen og Arkitektforeningen på at udgive et inspirationskatalog i løbet af foråret.

Kommentarer