Akademisk Arkitektforening

Ny vejledning guider til bedre projektkonkurrencerSammen med Danske Arkitektvirksomheder har Arkitektforeningen udviklet vejledning, som trin for trin hjælper bygherrer til at styrke den arkitektoniske kvalitet og nedbringe omkostningerne i projektkonkurrencer. 

Fleksibilitet, kvalitet og innovative løsninger. Projektkonkurrencer er et fremragende format til at skabe byggeprojekter af høj arkitektonisk kvalitet uden ressourcespild – hvis den gennemføres på den rigtige måde. 

Derfor har Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder med støtte fra Dreyers Fond nu udviklet en vejledning, som kan hjælpe bygherrer og bygherrerådgivere med at skabe vellykkede projektkonkurrencer uden at pålægge deltagerne unødvendige omkostninger.  

Direktør Lars Autrup siger: 


”Vores ærinde her er ikke at vride armen om på bygherrer for at tvinge dem til at bruge projektkonkurrencen hver gang. Men vi har skabt en vejledning, der kan hjælpe bygherrer og deres rådgivere til at vurdere, om projektkonkurrencen er den rigtige udbudsform til deres projekt. Når de så har valgt, giver vejledningen dem nogle redskaber til at skabe en god projektkonkurrence, som igen lægger fundamentet for en god proces.”

7 gode råd

Vejledningen skal være et håndgribeligt værktøj, der ved hjælp af 7 enkle trin guider bygherren gennem projektkonkurrencens faser – lige fra udvælgelse af konkurrenceform, tilrettelæggelse af invitation til gennemførelsen af konkurrencen. Derudover er der eksempler på vellykkede konkurrencer og udsagn fra andre bygherrer, som har positive erfaringer med projektkonkurrencen.


Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder håber, at de erfaringer kan inspirere mange andre til i fremtiden at tage projektkonkurrencen – og den nye vejledning – i brug, når de skal tilrettelægge projekter: 

”Vi har alt for længe været vidne til processer, hvor arkitekternes største kompetence – nemlig at skabe kreativ værdi og arkitektonisk kvalitet – bliver overskygget af overdetaljerede konkurrenceprogrammer. Det er en unødvendig udgift og forringer projektet på den lange bane. Derfor er jeg så glad for, at vi nu har en fået en gennemarbejdet vejledning, som gør det nemt og overskueligt for bygherren at planlægge projektkonkurrencen, så den giver arkitekterne et større arbejdsrum og samtidig nedbringer risikoen for ressourcespild og budgetoverskred markant.”

Download vejledningen her

Foto: Jens Lindhe

Det Kongelige Skuespil­hus på Kvæsthusbroen i København er resultatet af en åben, international arki­tektkonkurrence udskrevet i 2001 af kulturministeriet. Juryen modtog 333 forslag fra arkitekter over hele ver­den, og konkurrencen blev vundet af den danske teg­nestue Lundgaard & Tran­berg Arkitekter, der blev tildelt en førstepræmie på 1 mio. kroner.

Kommentarer