Akademisk Arkitektforening

Nyeste ledighedsstatistik for arkitektbranchen

En opgørelse fra Danske Ark, Danmarks Statistik og Akademikernes Centralorganisation viser, at krisen desværre endnu ikke har sluppet sit tag i arkitektbranchen. Dog er der små lyspunkter – blandt andet i Nordjylland.

Af Martin Yhlen

Ledigheden blandt forsikrede arkitekter er desværre steget med 1,7 procentpoint i perioden fra december 2011 til januar 2012. En god nyhed er dog, at trods den seneste stigning i ledigheden, er nettoledigheden fra januar 2011 til januar 2012 faldet med 0,7 procent point. Dermed er ledigheden samlet set lavere end den var for et år siden.

Nyuddannede kandidater rammes hårdt
Ikke overraskende er særligt nyuddannede arkitekter (kandidatalder under 1 år) hårdt ramt af den økonomiske krise og har svært ved at finde beskæftigelse. ¼ af de nyuddannede kandidater er ledige. Dette tal er dog lavere end året før, og kan tyde på at nyuddannede arkitekter har fået lidt lettere ved at finde beskæftigelse. Dog falder ledigheden efter 1 år, og endnu mere efter 2 år, hvilket viser at nyuddannede heldigvis finder beskæftigelse inden for de første par år.

Den økonomiske krise påvirker ikke udelukkende nyuddannede arkitekter. Selv om ledigheden blandt arkitekter med mellemlang erfaring (kandidater 2-9 år) er svagt faldende, er ledigheden blandt de mere erfarne arkitekter (kandidatalder 10-14 år) svagt stigende.

Hvis der i stedet fokuseres på ledighed og alder, er ledigheden blandt arkitekter under 30 år ikke overraskende stigende, hvorimod ledigheden blandt arkitekter 30-39 år er faldende. Blandt arkitekter i aldersgrupperne 40-49 år, 50-59 år og over 60 år, er ledigheden stort set uforandret.

Nordjylland er lyspunktet
Den overordnede fald i ledigheden fra 2011 til 2012 har gjort sig gældende i næsten alle regioner. Dog skiller Nordjylland sig markant ud ved at have en ledighedsprocent på 4,4 procent, hvilket er et godt stykke under landsgennemsnittet på 7,8 procent.

”Selv om ledigheden blandt arkitekter stadig er høj, og man kunne ønske den meget lavere, er det dog positivt at ledighedstallene for arkitekter ikke er steget yderligere fra 2011 til 2012. Vi befinder os stadig i den økonomiske krise, men et forsigtigt håb er, at arkitektstanden og samfundet som helhed er kommet igennem den sværeste tid. Denne forsigtige optimisme deler jeg heldigvis med Niels Bernstein, Nationalbankdirektør, som onsdag i forbindelse med fremlæggelsen af Nationalbankens kvartalsoversigt var ude og sige, at krisen er på retur” siger Jane Sandberg, direktør, Arkitektforeningen.

Læs hele ledighedsstatistikken fra januar 2012 på Danske Arks hjemmeside

 

Foto: Krisen kradser stadig i branchen - Wikimedia Commons

 

Kommentarer