Akademisk Arkitektforening

Nyt fra den europæiske arkitektforeningArchitects’ Council of Europe (ACE) har netop lanceret deres årsrapport for 2012.


Rapporten fortæller om organisationen og om en række af de politiske initiativer, der lige nu er i gang. Det handler bl.a. om Anerkendelsesdirektivet og Udbudsdirektivet med det formål at påvirke især EU-politikerne.

ACE repræsenterer lidt over en halv million arkitekter i hele Europa. Organisationens mål er at påvirke lovgivningen og politikerne i EU til fordel for det byggede miljø og arkitektfaget.

Læs årsrapporten her (pdf)
Kommentarer