Akademisk Arkitektforening

Nyt medlem af Arkitektforeningens bestyrelsePeter Thorsen, arkitekt MAA, adm. direktør og partner i Lundgaard og Tranberg Arkitekter blev fredag den 11. juni valgt som nyt medlem af Arkitektforeningens bestyrelse.

Tidligere bestyrelsesmedlem, Irene Lønne, har efter syv år i Akademisk Arkitektforenings bestyrelse besluttet ikke at sidde valgperioden ud. Derfor er Peter Thorsen, der har været en del af Lundgaard og Tranberg Arkitekter i mere end 20 år, nu valgt til posten.

Peter Thorsen understregede i sin takketale vigtigheden af at engagere sig i organisatorisk arbejde:
”Vi arkitekter har et vigtigt stykke arbejde at gøre for at vinde vores faglige anerkendelse tilbage. Vi skal fastholde (eller genvinde) og udbygge arkitektfagets indflydelse på planlægning, byggeri og design.”

Styrk kvalitet og faglighed
En del af Peter Thorsens motivation for at indgå i Arkitektforeningens bestyrelse handler om at styrke og udvikle fagets udfoldelsesvilkår, der er sat under betydeligt pres for tiden.

For at kunne gøre det, siger Peter Thorsen, at der skal arbejdes målrettet med mangfoldige udbuds- og konkurrenceformer, den faglige uddannelse og kompetenceudvikling, samarbejdet med øvrige brancheorganisationer samt formidling af arkitekturens formåen. Alt sammen med henblik på at styrke den faglige udvikling og arkitektoniske kvalitet i alle hjørner af faget.


Kommentarer