Akademisk Arkitektforening

Øget kompleksitet kræver bedre metoderEn vellykket workshop er meget mere end post-its, og forudsætningerne for en vellykket workshop er blandt andet, at man har styr på formålet, deltagerne og det ønskede resultat.


Jesper Pagh arkitekt MAA er, udover at være underviser på Plan, By & Proces på RUC og Kunstakademiets Arkitektskole, manden bag et helt nyt kursus i Arkitektforeningens Efteruddannelse: Workshopmetoder. Arkitektforeningen har spurgt ham, hvorfor det er en god ide, at arkitekter tilegner sig viden om workshopmetoder.

"I mange tilfælde oplever arkitekter, at kompleksiteten i opgaverne og særligt processen i opstartsfasen er stigende, og idéen med kurset er derfor at give deltagerne nogle helt konkrete værktøjer, som kan hives frem og bruges i relevante situationer", forklarer Jesper Pagh.

Kan du give et eksempel?
Det kunne være ‘hvordan kører vi en times brainstorming?’, ‘hvordan formulerer vi i fællesskab formålet med et projekt?’, ‘hvordan får vi overblik over alle interessenterne?’ osv., samt nogle værktøjer til at kombinere disse enkeltstående øvelser i længere forløb, og sikre at resultaterne bliver forankret og anvendt i den videre proces. Så det er meget "hands-on".

Kurset fokuserer på, hvordan vi som arkitekter kan styrke evnen til at lede forskellige typer af workshops, som f.eks. bruges i forbindelse med inddragelse af borgere, eksperter eller andre interessenter. Det kan være en enkeltstående workshop i forbindelse med en borgerhøringsproces, hvor fokus er på de politiske og demokratiske resultater. Det kan også være et længere udviklingsforløb med inddragelse af mange deltagere. Det kunne være et ønske om at inddrage borgere direkte i en co-creation proces eller skabe ejerskab og empowerment til at de selv kan udvikle et projekt – eksempelvis i forbindelse med engagement af frivillige – eller noget midt imellem.
   
Hvordan er formen på kurset?
Undervisningen tager udgangspunkt i et kursus, jeg kører på den tværfaglige  planlæggeruddannelse Plan, By & Proces på RUC, hvor de studerende og jeg gennem forløbet forbereder og udvikler et mini-seminar med udgangspunkt i en konkret case. Det kan være en case, som jeg har med, eller en vi finder frem til i fællesskab, fordi den er relevant i forhold til det, kursisterne sidder og arbejder med netop nu. Der er altså mulighed for at man kan lade sin deltagelse i kurset indgå direkte i sit aktuelle arbejde, og inden kurset starter, tager vi derfor også en dialog omkring deltagernes individuelle forventninger og behov.


Kurset i workshopmetoder finder sted 2., 3. og 17. november 2011

I Arkitekternes Hus, København

Mere info herFoto: Jesper Pagh

  Kommentarer