Akademisk Arkitektforening

Om lidt kan du stemmePå mandag den 28. januar begynder første del af valget til repræsentantskabsvalget, og du kan med din stemme være med til at påvirke retningen for Arkitektforeningens fremtidige virke.

Der er kampvalg, og blandt de opstillede er valgemnerne mangfoldige, ligesom kandidaterne selv er det. Der er både nye ansigter og velkendte fagfæller blandt de opstillede.

Årets valgemner spænder bredt fra bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål til at styrke de tværfaglige relationer og det internationale samarbejde over større fokus på byplanlæggernes rolle og til hvordan arkitekten kan skabe fortsat arkitektonisk værdi i og for samfundet. Valgtemaerne er alsidige, men fælles for de opstillede kandidater er et ønske om at styrke standen og faget gennem Arkitektforeningen.

Brug tiden - inden valget går i gang – på at læse om de mange forskellige kandidater, og hvorfor de ønsker at blive valgt til repræsentantskabet her

Om valget
Første del af valget foregår digitalt - her er der kampvalg i Arkitektforeningen København, studerende i København og studerende i Østjylland samt blandt "de 19", der ikke er medlem af en lokalafdeling.

I Østjylland er der fredsvalg, da der ikke er flere kandidater end pladser i ledelsen.

De øvrige valg til repræsentantskabet - i Nord-, Vest-, Sydjylland, og Østifterne og på Bornholm foregår direkte på årsmøderne i marts måned.

Du kan stemme til de digitale valg fra den 28. januar til og med den 10. februar 2019.

Alle stemmeberettigede medlemmer modtager en mail med link til valgsitet.

Om Arkitektforeningens repræsentantskab
Arkitektforeningens repræsentantskab består af i alt 52 medlemmer og 4 studentermedlemmer. Studentermedlemmer vælges for 1 år ad gangen, øvrige medlemmer for 2 år.
 

Kommentarer