Akademisk Arkitektforening

Opbyg et stærkt CVArkitektforeningen udbyder i foråret vores populære CV-kursus i både København og Aarhus. Kurset giver dig viden om, hvordan du opbygger dit CV, så det målrettes behovet i arkitektfaget.

Underviser er arkitekt MAA Ester Usaj, der som tegnestueindehaver har forholdt sig til mange CV'er fra den anden side af bordet:
”Nogle af de største udfordringer i udformningen af et CV er fokus og afgrænsning. På kurset vil vi netop arbejde med, hvordan man bedst muligt får præsenteret sine personlige kompetencer til et givet job.”

Hvorfor skal arkitekter på kursus i at opbygge CV?
”CV-kurset henvender sig til nyuddannede arkitekter og arkitekter, der gerne vil have pudset deres CV af. På kurset præsenteres deltagerne for en række faktorer, som kan spille en afgørende rolle på arbejdsmarkedet lige nu, hvor de skal søge et eftertragtet job. Kurset fokuserer på vigtigheden af at udarbejde et målrettet CV til det job eller den virksomhed, man søger. Samtidig skal CV’et jo vække interesse og inspirere til en samtale.”

Hvad er de 3 vigtigste budskaber i et godt CV?
”Det handler i høj grad om nøje at udvælge de kompetencer, som modtageren skal præsenteres for. Derefter skal de personlige kompetencer beskrives, så de danner et fyldestgørende billedet af mennesket bag. Og så er det vigtigt at skrive fokuseret, målrettet, kort, velformuleret og altid opdateret.

Undervisningen er en blanding af input og diskussion. I mit oplæg vil jeg blandt andet belyse et udvalg af alternativer for, hvordan et personligt CV kan opbygges for at fange den ønskede modtagers interesse. Jeg vil desuden komme med forslag og inspiration til at skærpe fokus på, hvordan man kan læse behovet på arbejdsmarkedet.”

Hvad får man med hjem?
”Kurset giver en bevidsthed om og et overblik over de mulige valg, der kan træffes, når man skal udarbejde det bedste CV på et givet tidspunkt og til det givne arbejdsmarked. Derudover vil vi komme ind på, hvordan kollegaer og ledere ser på et CV i relation til dagens arbejdsmarked i arkitektbranchen.
Og endelig er kurset en enestående mulighed for etablering af et CV-netværk og en responsgruppe, der kan være med til at styrke og støtte de valg, man skal træffe i sin karriere. ”

Kommentarer