Akademisk Arkitektforening

Planlægger i en ny kontekst”Det er rigtig svært at forandre indarbejdede kulturer, men vi befinder os altså i en tid, hvor planlægningen generelt vil vinde ved, at vi piller ved gamle strukturer og arbejder sammen på nye og tværfaglige måder. Det handler kurset Fra sagsbehandling til samarbejde grundlæggende om”, siger Karina Sehested, kursets gennemgående underviser.

Karina Sehested er seniorforsker på KU og har gennem mange år arbejdet med planlægning og offentlig forvaltning. Her har hun gennem tiden iagttaget, hvordan planlæggerens rolle har ændret sig og nu i de seneste år står overfor deciderede udfordringer.

Forstå det politiske sprog
”Kurset lægger sig i slipstrømmen på arbejdet med Ny Nordisk Planlægning, som også var emnet for et internationalt projekt og konference, som Arkitektforeningen afholdt i oktober. Vi samler så at sige en række af de pointer, som også var fremme her: nemlig at planlæggeren i dag skal kunne slippe rollen som fagekspert og også have andre kasketter på som henholdsvis procesfacilitator, udviklingsmedarbejder og kommunikatør. 

Nu er det den samarbejdsdrevne planlægning, der er virkelighed – og interessenterne er mange. Fra borgeren over politikeren til investorer og andre forvaltningsenheder. Planlæggeren skal forstå det politiske sprog og system, for planlæggeren er jo den, der omsætter den politiske virkelighed til fysisk form. Derfor kommer man som fagperson heller ikke langt med sin fagprofessionelle kommunikationsform, som ikke forstås af omverdenen – du skal tale, så alle interessenter forstår dig”.

Ingen patent på god planlægning
Det giver en kompleks kontekst, som planlæggeren nu skal agere i. Men rollen kan læres, og samarbejdsformerne kan indøves. Først og fremmest skal der blødes op på de stive forvaltningsgrænser, hvor fx teknisk forvaltning og erhvervssektionen i en kommune ikke taler sammen – og planlæggerne skal forstå at kvalificere politikerne til fagligt velovervejede beslutninger til alles bedste. 

”Der er en langt større forhandlingsrolle i spil nu end tidligere. Fagfolk har ikke længere patent på 'den rigtige byplanlægning', for de involverede aktører er mange og har alle værdifuld viden. Men den skal i spil. Lær at lokke viden ud af brugerne! Hvad er egentlig god viden om byen, og hvordan udmønter vi denne forskelligartede tilgang? Hvordan får vi en kommunes samlede potentiale bragt i spil i planlægningen? Det er nogle af emnerne, som vil blive berørt på kurset, hvor der også bliver mulighed for at høre erfaringer fra deltagernes egen hverdag. 

Det bliver to spændende dage, som sagtens kan blive startskuddet for nye samarbejdspotentialer”, slutter Karina Sehested.

Kommentarer