Akademisk Arkitektforening

Politikere, tænk langsigtetDer er gang i anlægsarbejder og byggeri i Aarhus. Kranerne knejser, og der bygges nyt på blandt andet Aarhus Ø, ved Ceres, i Gellerup og i forbindelse med den nye letbane og i Lisbjerg.

Debatindlæg af Bente Melgaard leder af Arkitektforeningen Østjylland, arkitekt MAA og byplanlægger, bragt i Aarhus Stiftstidende d. 18.11.13

Det er glædeligt, at man i Aarhus fra politisk hold har haft modet til at satse og har fremrykket kommunale anlægsarbejder.

Allerede for fire år siden lavede politikerne øvelsen og gik listerne igennem for at se, hvad der kunne rykkes frem og prioriteres -og modet har båret frugt i form af arbejdspladser.

Det er derfor vores forventning, at det kommende byråd også vil have modet til at tænke langsigtet og investere endnu mere i fremtidens Aarhus. Og ikke kun inden for anlæg og nybyggeri, men i særdeleshed også indenfor renovering af de bygninger, der allerede kendetegner vores by.

Sagen er nemlig den, at mulighederne for helhedsorienteret renovering ikke udnyttes tilstrækkeligt i dag.

Vi ser for tit, at en renovering kun fokuserer på energiforbrug.

Hvis man i stedet fra politisk hold turde tænke renovering mere langsigtet, er der mange sidegevinster at hente udover energibesparelserne -som for eksempel bedre tilgængelighed, komfort, indeklima, bæredygtighed og fremtidssikring af bygninger med høj arkitektonisk kvalitet.

Det kræver politisk mod og prioritering at tænke både helhedsorienteret, bæredygtigt og langsigtet i en krisetid.

Arkitektforeningen håber, at det kommende byråd vil besidde begge dele. Det er nødvendigt, hvis også fremtidens Aarhus skal være kendetegnet af byplanlægning, arkitektur og design af høj kvalitet.

Det kræver politisk mod og prioritering at tænke både helhedsorienteret, bæredygtigt og langsigtet i en krisetid.

Kommentarer