Akademisk Arkitektforening

Politisk aftale åbner op for energirenoveringer i den private udlejningssektor

Efter lang tids stilstand ser det endelig ud til, at der er kommet en løsning på det såkaldte paradoksproblem i den private udlejningssektor

Af Martin Yhlen

Mens der i de senere år har været fart på energirenoveringer i store dele af bygningsmassen, er der stort set ikke sket nogen ting i den private lejesektor. Det skyldes primært at indtil nu har udlejere ikke haft noget økonomisk incitament til at investere i energirenoveringer, når den økonomiske gevinst udelukkende tilfalder lejerne. Det er der nu lavet om på ved udmøntningen af energiaftalen for private lejeboliger som alle partier, foruden Liberal Alliance, står bag.

Aftalen som er den del af den danske energipolitik 2012-2020 betyder blandt andet, at udlejere som investerer i energirenovering, må lade huslejen stige samtidig med at beboerne får lavere udgifter til varme. På denne måde undgår lejere højere husleje samtidig med at boligen forbedres.

Aftalen er på ingen måde uvæsentlig hvis Danmark skal komme i mål med sine ambitiøse mål på energi- og klimaområdet idet den private udlejningssektor udgør godt 20% af den samlede boligbestand. Endvidere er de flere private udlejningsboliger bygget før der for alvor blev sat krav til energistandarder.

Ifølge ministeriet for By- Bolig om Landdistrikter forventes lovforslaget at blive fremsat i december 2012

Læs aftaleteksten

Foto: Wikimedia Commons


Kommentarer