Akademisk Arkitektforening

Professionalisering af planarkitekter


2 intense læringsdage om det faglige felt, der venter den ansatte i en planafdeling. 

”Vi har primært udviklet et kursus, der i et fortroligt fagligt rum tager fat i de mange begreber og krav, der er på planområdet og som måske kan virke overvældende på relativt nyuddannede. Sådan et kursus som vi selv gerne ville have haft i starten af karrieren, hvor lysten til det offentlige planarbejde helt klart er der, men man stadig mangler overblikket over roller, forventninger, begreber og processer”. Det siger ledende underviser Jeppe Brogaard, der selv er ansat i en kommune og har indgående kendskab til planarbejdet på flere niveauer fra sin snart 20-årige karriere i den offentlige forvaltning.

Rum til faglig eftertanke
"Det er tanken, at der skal være god plads til spørgsmål og til at drøfte den faglige tvivl, man også kan have. Hvordan tackler andre dette? Hvis jeg er den eneste arkitekt i min afdeling, hvordan får jeg så håndteret det her?", siger Jeppe Brogaard. 

Der er masser af faglige facts med på kurset om eksempelvis forvaltningslovgivningen, landskabskarakter-metoden og GIS. Men det er også vigtigt, at der netop i dette faglige rum er plads til faglig eftertanke og spejling i hinandens hverdag. Nu er vi samlet som et hold, og det skal vi selvfølgelig drage fordel af og kunne spørge hinanden”, siger Jeppe Brogaard.

”At navigere i en politisk ledet organisation fx er jo en tilgang, der er forskellig fra tegnestuehverdagen; så det fylder også en del på kurset.
Det er vigtigt, at undervisningen kommer så tæt på deltagernes dagligdag som muligt gennem de cases, vi anvender – og her skal kursisterne selv bidrage”.

Kommentarer