Akademisk Arkitektforening

rådgiveraftaler på 3.000.000 m2Slots- og Ejendomsstyrelsen udbyder rådgiveraftaler på  en række af statens ejendomme.

Aftalerne omfatter i alt omkring 3.000.000 m2. og er delt i fire kategorier: 1) De seks kongelige bygningsinspektorater, 2) totalrådgivning af arbejder på ikke-fredede ejendomme, 3) bygningssyn på statens ejendomme beliggende på Færøerne og 4) bygningssyn på statens ejendomme beliggende på Grønland.

De seks kongelige bygningsinspektorater med et samlet volumen på ca. 1.750.000 m2 omfatter overvejende fredede ejendomme. Fem af inspektoraterne indeholder en rammeaftale for totalrådgivning af arbejder med vedligehold, genopretning og modernisering af statens fredede ejendomme samt en aftale om udførelse af bygningssyn. Derudover indgår en konsulentordning, hvor de Kongelige Bygningsinspektører fungerer som statens konsulent for blandt andet bygnings- og installationsarbejder på folkekirkens ca. 2350 kirker. Det sjette inspektorat omfatter ca. 430.000 m2 af fredede statens bygninger, som anvendes til undervisningsformål. Dette inspektorat omfatter alene en aftale om bygningssyn. Ejendommene er beliggende i hele landet, dog med en hovedvægt af ejendomme på Sjælland.
 
Rådgivningsaftalerne for de ikke-fredede ejendomme omfatter ca. 1.200.000 m2 og er geografisk opdelt i fem delaftaler. Aftalerne indeholder en rammeaftale for totalrådgivning af arbejder med vedligehold, genopretning og modernisering af disse ejendomme samt en aftale om udførelse af bygningssyn. Ejendommen er beliggende i hele landet.

Rammeaftaler og aftaler om bygningssyn på statens ejendomme på Færøerne omfatter 14 ejendomme med et samlet areal på ca. 6.800 m2.

Rammeaftaler og aftaler om bygningssyn på statens ejendomme omfatter ca.16 ejendomme med et samlet areal på ca. 3.300 m2.

Frist for anmodning om prækvalifikation på de danske ejendomme er den 3. august 2011. Frist for anmodning på ejendommene beliggende på Færøerne og i Grønland, vil være medio august. Selve udbudsmaterialet udsendes i september med en tilbudsgivning i november.

Kontrakterne løber fra 1. januar 2012.

Udbudsbekendtgørelserne kan findes HER  

Foto fra istandsættelsen af Frederik den 8. palæ. Fotograf Noah Danø Whitehorn.

Kommentarer