Akademisk Arkitektforening

Realdania By & Byg køber Arkitektforeningens feriebolig i Ærøskøbing

Arkitektforeningen har netop indgået aftale med ejendomsselskabet Realdania By & Byg om salget af foreningens feriebolig i Ærøskøbing - det fredede borgerhus fra 1690. Huset, der i følge køberne, fremstår usædvanligt intakt, skal nu restaureres med henblik på at bevare de mange særegne detaljer, der vidner om både den lokale byggeskik og om Ærøs historiske tilhørsforhold til hertugdømmet Slesvig. Aftalen indebærer at arkitekter MAA igen fra 2018 vil kunne leje huset som feriebolig som hidtil.

Priors Hus i Søndergade i den historiske købstad Ærøskøbing er opkaldt efter den københavnske arkitekt, der købte huset i 1917, restaurerede det og testamenterede det til Arkitektforeningen i 1974. Arkitektforeningen har netop solgt huset til Realdania By & Byg, der har de nødvendige midler og den nødvendige ekspertise til at sikre huset i fremtiden. Administrerende direktør Peter Cederfeld i Realdania By & Byg glæder sig over, at Ærø er kommet på Realdania By & Bygs landkort:

"Jeg glæder mig over, at Priors Hus nu indgår i Realdania By & Bygs samling af historiske huse. Det over 300 år gamle borgerhus har stærke rødder i den lokale byggeskik, og samtidig vidner det om Ærøs historiske tilhørsforhold til de slesvigske hertugdømmer gennem ca. 430 år. Det kan bl.a. aflæses i husets indretning med både diele, pisel og dorns, dvs. de sønderjyske ord for forstue, spiseplads og karnapstue", siger Peter Cederfeld, og fortsætter: "I kraft af den forestående restaurering kan vi sikre, at huset forbliver en stærk historisk markør i den idylliske købstad – til glæde for byens og øens beboere og for de mange tusinde turister, som især i sommermånederne besøger Ærø".

Efter renoveringen vil Priors Hus igen fungere som feriebolig for Arkitektforeningens medlemmer, nu blot med Arkitektforeningen som lejer i stedet for som ejer.

Arkitekten Alexis Prior
Huset - der er byens næstældste - blev opført til byens borgmester Joseph Ibsen i 1690-91. At det står så intakt i dag, skyldes imidlertid i høj grad den københavnske arkitekt Alexis Prior (1877-1955).

Priors familiemæssige baggrund havde grene ind i Det Forenede Dampskibs-Selskab, så han havde søfart i bagagen, og dette ophav – kombineret med hans åbenlyse interesse for historiske bygninger – kan muligvis forklare, hvorfor han bosatte sig på Ærø, langt fra de københavnske arkitektkredse, og gav sig i kast med at restaurere et af øens ældste huse.

Han var rundet af den nationalromantiske bevægelse og fulgte senere Bedre Byggeskik-bevægelsens principper, hvilket bl.a. ses i hans arbejderboliger ved det tidligere Nordiske Kabel- og Traadfabrikers bygninger i Middelfart. Senere forblev han nyklassicist, selvom funktionalismen for længst var blevet den nye mode, og i begyndelsen af 1900-tallet var han formand for Foreningen af 3. December 1892 – en forening, der arbejdede for at beskytte Danmarks historiske bygningskultur bl.a. gennem et omfattende opmålingsarbejde af utallige bygninger rundt om i landet.

Bevaring frem for rekonstruktion
I huset i Søndergade er det tydeligt, at Prior har lagt stor vægt på at bevare så meget bestående som muligt - tømmer, inventar, indretning osv. - hvilket i datiden var en ret ny tilgang til restaurering. Tidligere sigtede de fleste restaureringer nemlig mere mod en rekonstruktion af et idealbillede end en bevaring – uagtet at en stor del af de historiske lag med denne fremgangsmåde forsvandt.

Men ikke hos Prior. Han værnede om det oprindelige, og hans restaureringstilgang er således et tidligt eksempel på en tilgang, som på mange måder stadig benyttes i dag – også hos Realdania By & Bygs arkitekter, som i løbet af 2017 tager fat på en nænsom restaurering, der dels skal sikre bevaringen af det fredede borgerhus og dets lokalhistoriske og danmarkshistoriske referencer dels sikre huset en økonomisk bæredygtig fremtid.

Læs mere om Arkitektforeningens ferieboliger her

Kommentarer