Akademisk Arkitektforening

Sæt arkitektur på dagsordenen ved kommunalvalget 2017


I forbindelsde med kommunalvalget 2017 har Arkitektforeningen udarbejdet en pjece med arkitekturpolitiske temaer. Pjecen er udsendt til en række kandidater ved kommunalvalget 2017, som inspiration til valgkampen, da arkitektur i høj grad er noget som vedrører alle borgere.

God byplanlægning skaber tryghed og mindsker kriminaliteten
Som kommunalpolitiker har du stor indflydelse på lokalplanlægningen i kommunen. Arkitektforeningen har gennemført en større undersøgelse, som viser, at mindre fysiske ændringer – for eksempel gårdsaneringer eller ny belysning – kan give øget tryghed. Den måde, vi planlægger vores bymiljøer på, har stor betydning for kriminalitetsraten og borgernes oplevede tryghed. Udformningen af det fysiske miljø påvirker graden af kriminalitet og den følte tryghed i et boligområde. ”Forskningen har fx vist, at antallet af indbrud i visse sociale boligbyggerier er blevet reduceret med 80 %, og andelen af vold og biltyverier med 20-60 % som resultat af, at de fysiske omgivelser blev indrettet med tankepå forebyggelse.”

• Se guide til mere trygge byer
• Se artiklen Arkitektur skaber social forandring

Som kommunalpolitiker kan du bidrage til mere tryghed og mindre kriminalitet i kommunen.

Godt indeklima i skolebyggerier sikrer bedre læring
55 % af danske skoleelever oplever, at der hver dag er for meget larm og støj på deres skole. 36 % oplever, at der er for koldt eller varmt i klassen. I et moderne velfærdssamfund er det ikke tilfredsstillende. Som kommunalbestyrelsesmedlem har du afgørende indflydelse på renovering af kommunens skoler, der kan forbedre indeklimaet og dermed forbedre elevernes læring i folkeskolen.

• Se rapport om fokus på indeklimaet i skolerenoveringer

Som kommunalpolitiker kan du højne niveauet i folkeskolen.

Tiltræk nye borgere til kommunen med bygningsarven
Kultur- og bygningsarven er værdifuld – ikke bare af historiske årsager, men også ud fra et økonomisk perspektiv. Som kommunalpolitiker kan du være med til at sikre, at bygningsarven bliver vedligeholdt og restaureret. Ifølge en ny analyse fra Realdania vil landdistrikterne via bygningsarven kunne tiltrække nye borgere, investorer og besøgende. Blandt hovedkonklusionerne i analysen er, at bygningsarven medfører 30 % højere salgspriser for bevaringsværdige enfamilieshuse og 13 % højere priser for boliger i områder, der har mere end 15 % bevaringsværdige bygninger.

• Se analyse af bygningsarvens værdi

Som kommunalpolitiker kan du tiltrække nye borgere med bygningsarven.

Skab vækst i kommunen med planloven
Som kommunalpolitiker er du med til at forvalte planloven. Du bestemmer, hvordan forholdet mellem land og by skal være, hvad ejendommene i din kommune skal bruges til, og hvor der kan udstykkes jord til sommerhusområder. Ved omhyggelig fysisk planlægning er planloven et meget vigtigt redskab til at sikre vækst i din kommune.

• Læs om moderniseringen af planloven

Som kommunalpolitiker kan du skabe vækst med omhyggelig fysisk planlægning.

Et godt byliv betaler sig
Et attraktivt byliv er mange penge værd. Det er konklusionen på det statslige projekt ”Byliv der betaler sig”. Med udgangspunkt i fire konkrete cases beregnes udgifter,
gevinster og afkast af investeringer i forskellige former for byliv. Eksempelvis kan et attraktivt forretningsliv øge boligers værdi med op til 30 %. Hvis boligen ligger tæt på en park, så stiger priserne yderligere 10 %. Dette er blot to eksempler.

• Læs om projektet Byliv, der betaler sig.

Som kommunalpolitiker kan du skabe bedre byer for dine medborgere

Kommunal arkitekturpolitik
Når en kommunalbestyrelse forholder sig ansvarligt til arkitekturen, fører det til vækst og udvikling i kommunen. Alle kommuner burde have en arkitekturpolitik, da det skaber bevidsthed om kvaliteterne i byer, bygninger og landskab. I mange tilfælde vil en arkitekturpolitik fungere som et langsigtet planlægningsredskab, som binder kommunens aktiviteter og projekter i by og land sammen.

• Se artikel om kommunale arkitekturpolitikker

Som kommunalpolitiker kan du skabe vækst og udvikling gennem arkitekturpolitik

Download pjecen som pdf


Kommentarer