Akademisk Arkitektforening

Skab mening!Hvis tegnestuen har en udviklingskultur baseret på videndeling, så er der rige muligheder for, at den enkeltes udbytte af kurset ”Personlig gennemslagskraft” kan forankres i tegnestuen, siger Mogens Thomsen, KMT Kompetenceudvikling, der har målrettet kurset til arkitektstanden. 

Hvad skal arkitekter med et kursus i personlig gennemslagskraft?
”Arkitekter har udfordringer i dialogen med entreprenører, ingeniører, bygherrer og andre samarbejdspartnere. På kurset får den enkelte arkitekt et stort personligt udbytte i form af klarhed over egne formidlingsmæssige styrker – og derudover konkrete redskaber til at sikre klarhed og enkelhed i kommunikationen.
Hvis tegnestuen har en udviklingskultur, hvor videndeling indgår som en naturlig og nødvendig del, så er der rige muligheder for, at den enkeltes udbytte kan forankres i tegnestuen.”

Hvad lærer arkitekterne på kurset?
”Kurset handler om at skabe mening! Evnen til at forstå hænger sammen med evnen til at forklare – og selv komplicerede problemstillinger må kunne tydeliggøres med en naturlig autoritet og i en form, som sikrer en éntydig forståelse. Vi arbejder de første 2 dage med det teoretiske grundlag. Gennem korte oplæg og masser af dialog udfordres den enkelte til primært at fokusere på egne talenter og sekundært på faldgruber. Den klassiske retorik inddrages som et værdifuldt formidlingsværktøj. Den sidste dag er en træningsdag, hvor alle prøver at være på ”ølkassen” med et forberedt oplæg.” 

Hvilke kompetencer styrkes?
”Den enkelte deltager får især styrket sine kompetencer inden for tre områder:

1) Den personlige kompetence: Hvad er mine styrker, og hvordan kan jeg udfolde dem bedst muligt? Hvordan definerer jeg min personlige stil og autoritet ? Hvordan bliver min mentale platform til en sikker base?”

2) Kommunikationskompetence: Hvordan sikrer jeg struktur og systematik?

3) Relationskompetence:  Hvordan forbygger og håndterer jeg det, man kan kalde modstand?”

Personlig gennemslagskraft
Kurset afholdes i København den 4., 5. og 12. september 2013.
Pris: Kr. 7.900 for medlemmer / Kr. 9.400 for andre.

Tilmeld dig her

Yderligere information: Kontakt Dorte Maria Vestergaard på mail:

dmv@arkitektforeningen.dk
 
Underviser: Mogens Thomsen, KMT Kompetenceudvikling

Læs mere: www.kmt.dk

Kommentarer