Akademisk Arkitektforening

Skepsis overfor ny boligaftaleRegeringen har sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale har efter flere dages forhandlinger indgået et boligforlig. Dansk Byggeri og Boligselskabernes Landsforening kalder aftalen for en "god begyndelse".

"... vi kommer ikke i bund med fem milliarder. Jeg hæfter mig dog ved, at det i aftalen er klart formuleret, at køen til støtte fra Landsbyggefonden skal afvikles, at forligspartierne løbende skal følge udviklingen og – når det er nødvendigt - sikre, at renoveringsrammen øges," siger Palle Adamsen, formand for Boligselskabernes Landsforening, der repræsenterer 700 almene boligorganisationer med 550.000 lejligheder.

I alt er renoveringskøen til støtte i Landsbyggefonden på otte milliarder kroner fordelt på over 200 boligområder.

"Regeringen løber fra ansvaret. Lejerne skal igen betale hele regningen selv", siger Socialdemokraternes boligordfører, Thomas Jensen. S og SF var allerede ude af forhandlingerne for en uges tid siden, fordi parterne ikke kunne finde et forlig.

Når 8 bliver til 5
Parterne i boligforliget forhøjer den nuværende renoveringsramme i Landsbyggefonden med 5 mia. kr. i perioden 2011-2013. Herudover afsættes en årlig ramme på 2,6 mia. kr. til fortsat renovering af de udsatte boligområder fra 2013 til 2016. Renoveringsrammen vil således udgøre 5,1 mia. kr. i 2011 og 4,1 mia. kr. i 2012 samt 3,6 mia. kr. i 2013. I 2015 og 2016 vil rammen udgøre 2,6 hvert år. 

"Vi kalder det en god begyndelse. Fem mia. kr. fordelt over tre år er fortsat gode penge, og byggeriet ser naturligvis frem til at komme i gang med arbejdet," siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius, der dog mener, at den nye boligaftale langt fra er perfekt:

”Uden at dette skal lyde som en klagesang, så er det i stedet for 8 mia. over 2 år blevet til 5 mia. over 3 år(…) det er kun godt begyndt”, siger Torben Liborius til Børsen den 9. november.

De Radikales Morten Østergaard, der har siddet med ved forhandlingsbordet kalder forliget en ”et kæmpeskridt fremad, der gør, at indsatsen mod det fysiske forfald, der fører til socialt forfald styrkes” i Børsen den 9. november.

Fakta:
Boligaftalen løber over de næste 4-6 år.

Aftalen indebærer en målsætning om, at de udsatte boligområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel ved aftalens udløb i 2016 og være mindst halveret i løbet af de kommende 10 år.

Landsbyggefonden skal fortsat refundere 25 procent af statens udgifter til nybyggeri. 

Der skal i Landsbyggefonden afsættes en ramme på 500 mio. kr. til nedrivninger af boligblokke i udsatte boligområder.

Der etableres en pulje i Landsbyggefonden på 150 mio. kr. årligt frem til og med 2016, som kan yde støtte til forbedring af infrastrukturen i de udsatte boligområder.

For at forbedre de sociale vilkår i de almene boligområder fastholdes den boligsociale pulje i Landsbyggefonden på 440 mio. kr. årligt frem til og med 2014

Landsbyggefondens bidrag til nybyggeriet fastholdes på 25 pct. af den løbende støtte.

Ny ordning skal give bedre muligheder  for salg af almene boliger, som blander ejerformerne i de udsatte boligområder.

Aftalen skaber muligheder for at sælge almene boliger til for eksempel private udlejningsboliger eller andelsboliger og samtidig bedre mulighed for at finansiere ghettoindsatsen ved salg af grunde.


Læs hele boligaftalen


Kilder: Boligselskabernes Landsforening, Børsen og Socialministeriet


Foto: Steen Eiler Rasmussens boligkarréer i Tingbjerg, København - opført 1950-1972. Wikimedia Commons


 


 

Kommentarer