Akademisk Arkitektforening

Statens Byggeforsknings- institut (SBi) beskæres


Som en del af finansloven 2012, er det blevet besluttet at skære SBIs bevilling med 5,5 mio kr. Det er paradoksalt, mener Natalie Mossin, formand for Arkitektforeningen:


”Det kan på mange måder virke paradoksalt, at man skærer ned netop her. Regeringen har et mål om generelt at opprioritere den viden, vi skal leve af i fremtiden, og specifikt at styrke videnstunge emner som energieffektiviseringer i bygningsmassen, men nu vælger man at skære ned på forskning i netop byggeriet.

Beløbet der spares, de 5,5 millioner, er ikke stort i den samlede finanslov, men effekten for byggeriet vil være uforholdsmæssigt stor. Byggeriet er en stor branche, med potentiale til at være en motor for fremtidens grønne vækst, men det kræver vidensudvikling, og i relation til branchens størrelse har byggeriet en meget lille andel i forskningsmidler. At skære yderligere vil svække en udvikling, der er stærkt brug for.

Når vi bl.a. ønsker at reducere energiforbruget i vores bygninger, bør indsatsen gå på to ben: både de lovgivningsmæssige rammer og forskningen er afgørende for, at vi kommer i mål. SBi’s bidrag til forskning og vidensudvikling i byggeriet er uundværlig siger Natalie Mossin, formand i Arkitektforeningen.

Læs mere om SBi

Foto: SBi's hovedkontor i Hørsholm

Kommentarer