Akademisk Arkitektforening

Stigende behov for rådgivning - Dansk Bygningsarv bliver til BARK


Dansk Bygningsarv ændrer navn og markerer dermed et skifte. Fra at have formidlet og rådgivet om by- og bygningsarven kommer virksomheden til i fremtiden også at arbejde med rådgivning om strategisk udvikling af steder. ”Vi mærker et stigende behov for rådgivning, der ligger i krydsfeltet mellem arkitekter, planlæggere, analyseinstitutter og strategikonsulenter. De kompetencer har vi derfor samlet under ét tag,” siger Thomas Martinsen, der er direktør i virksomheden.


Dansk Bygningsarv blev etableret som rådgivningsvirksomhed i 2009 med Bygningsfonden som ejere. I takt med virksomhedens udvikling har fokus udvidet sig til at omfatte rådgivning omkring strategisk udvikling af steder. Stadig flere kunder søger svar på spørgsmål om, hvordan man for eksempel kan håndtere konkrete forandringer som for eksempel indbyggertal, der daler eller stiger, erhvervsstruktur der forandres, bygninger der tømmes for deres tidligere funktion, om håndtering af vækst eller det modsatte.  Dansk Bygningsarv har specialiseret sig i de emner og skifter nu navn til BARK for at sætte fokus på omstilling og udvikling af områder og steder.

Specialiseret i at gentænke steder
Direktør Thomas Martinsen udtaler: ”Oprindeligt lavede vi primært strategier til at udvikle og genanvende bygningsarven, men i dag favner vi bredere – fra den enkelte bygning, til kvarteret og området og til hele kommuner og regioner. Når vi udvikler et sted, er man nødt til at forstå essensen af stedet og de mennesker, der bor der. Vi har med andre ord specialiseret os i at gentænke stedets mange lag og ressourcer – både de fysiske, sociale og økonomiske – for på den måde at skabe livskvalitet og lokal stolthed. Et fokus, som vi gerne vil slå fast med vores nye navn”. Navnet er en metafor. Barken på et træ er i følge virksomheden som karakteren af et sted med mange lag, der lægges til over tid. På hjemmesiden skriver virksomheden, “at bark på en gang er solid og fleksibel, fast og foranderlig, føjelig og modstandsdygtig.”

Behov for bred vifte af kompetencer
Virksomheden har oplevet stadigt større efterspørgsel efter realistiske løsninger på, hvordan man skaber en positiv udvikling og udløser de enkelte områders potentiale. Løsningerne skal både kunne lade sig gøre praktisk og økonomisk og skal ofte udvikles med inddragelse af borgere, politikere, erhvervsliv, bygninger og hele områder. Det arbejde kræver en helhedstankegang og en bred vifte af kompetencer. ”Der er ingen facitliste, når det gælder om at gentænke et sted og skabe lokal stolthed og identitet, og som skal vare ved langt ind i fremtiden. Vi starter fra bunden hver gang med en grundig analyse for at kortlægge det enkelte steds potentiale til eksempelvis styrket turisme, erhverv og nye fællesskaber,” fortæller Thomas Martinsen. BARK består af i dag af 25 medarbejdere med kompetencer inden for arkitektur, planlægning, etnologi, geografi, kommunikation, forretningsudvikling og økonomi og med mange års erfaring i at gentænke og udvikle byer, landdistrikter og lokalsamfund. Virksomhedens kunder er fonde, styrelser og ministerier, kommuner, organisationer og til dels bygningsejere.

Under navnet Dansk Bygningsarv har virksomheden blandt andet udført disse opgaver
·      Ilulissat Isfjordscenter. Analyse og udvikling af forretningsgrundlag og formidlingskoncept for et nyt besøgscenter i Ilulissat i Grønland.
·      Strategisk tilpasning – udvikling af byfornyelsesprogram med fokus på tilpasning og omstilling af landsbyklyngen de syv sogne på Mors sammen med borgere og myndigheder.
·      Lollands Sydkyst – potentialeplan for udvikling af turismen på Lollands sydkyst med udvikling af konkrete projekter.
·      Besøgscenter ved Stevns Klint – analyse og udvikling af koncept for besøgscenter ved Stevns Klint
·      Odsherred 2025 – visions- og udviklingsplan for den fremtidige udvikling og prioritering i Odsherred Kommune.
·      Odda Smelteværk – mulighedsstudier for genanvendelse af de eksisterende bygninger i det tidligere Odda Smelteværk i Norge i den fremtidige byudvikling af området.

Læs mere om BARK her 

Kommentarer