Akademisk Arkitektforening

Støt dansk bygningskultur på de Vestindiske Øer

Vil jeres tegnestue være med til at støtte bevarelsen af unik, dansk bygningskultur på de tidligere Dansk Vestindiske Øer?

I 2017 er det 100 år siden, at Danmark solgte de Dansk Vestindiske Øer, nu US Virgin Islands (USVI), til USA. Det skal markeres med en jubilæumsgave fra Danmark til øerne. Den danske regering har bevilget 1 mio. kr. under forudsætning af, at der ad anden vej skaffes yderligere 1. mio. kr. Pengene skal bruges til at sætte to ambitiøse restaureringsprojekter i gang.

Bygningsfredningsforeningen BYFO har taget initiativ til, sammen med de to arkitektskoler, at samle ind til jubilæumsgaven, der skal gøre det muligt at indlede et fælles dansk-USVI-projekt om at skabe et arkitekt- og håndværkerakademi og et museum i to eksisterende, bevaringsværdige bygninger. Projekterne er budgetteret til at koste 10 mio. US dollar, og projekteringen og udførelsen af de to bygninger vil kunne involvere både danske og lokale arkitekter og håndværkere.

Arkitektur af høj kvalitet
Øerne, der var danske i ca. 250 år, er som sådan del af damarkshistorien og slaveriets historie. I den danske periode blev der opført en lang række bygninger, som den dag i dag vidner om den høje kvalitet både arkitekter og håndværkere kunne præstere dengang. De to bygninger, og mange andre med dem, står stadig, men adskillige er meget forfaldne, og noget skal derfor gøres hurtigt, inden det bliver for sent.

Læs mere om projektet i prospektet ’In Search Of Indentity’ som kan hentes her og i brevet, som er udsendt til en række danske tegnestuer her

Arkitektforeningen er med i styregruppen, som følger projektet.

Er du interesseret i at støtte projektet eller vide mere, kan du kontakte Nana Okholm fra BYFO på tlf. 2191 8481 eller på e-mail no@byfo.dk

FOTO: Niels Bjerg

 

 

Kommentarer