Akademisk Arkitektforening

Tag med Arkitektforeningen på Folkemøde


Fra den 14. – 17. juni løber folkemødet på Bornholm af stablen for anden gang. Arkitektforeningen er igen i år med til at sætte dagsordenen for debatten

Folkemødet tiltrak i 2011 mere end 10.000 besøgende; 72 partier, virksomheder, foreninger og organisationer arrangerede til sammen over 250 events i form af debatter, seminarer, taler, kulturelle arrangementer og workshops, og mødet er blevet kaldt for et af landets vigtigste debatfora.

Folkemødet er offfentligt. Se programmet.

I år er Arkitektforeningen vært ved to arrangementer om hhv. arkitekturpolitik som vækstfremmer i udkantsområderne, hvor blandt andre Ministeren for Bolig, byer og Landdistrikter, Carsten Hansen deltager samt udvikling af den eksisterende bygningsmasse. Desuden er formand Natalie Mossin med i Dansk Byggeris Energi og klima Battle.

Arkitekturpolitik som vækstfremmer
Under overskriften Arkitekturpolitikken som vækstfremmer i udkantsområderne; hvad kan arkitektur og arkitekturpolitikker bidrage med? er Arkitektforeningen vært ved et arrangement i Allige Bibliotek, med deltagelse af Ministeren for Bolig, byer og Landdistrikter, Carsten Hansen.

Download invitation

Danmarks udkantsområder står over for en række udfordringer. Områderne bliver langsomt affolket i takt med at arbejdspladserne forsvinder. Hvordan får vi vendt denne udvikling til, at udkantsområderne igen kan tiltrække nye beboere og arbejdspladser og overordnet generere vækst i samfundet? Dette spørgsmål søges besvaret, når Arkitektforeningen lægger op til en debat om, hvordan god arkitektur og arkitekturpolitikker kan være medvirkende til at fremme en positiv udvikling i Danmarks udkantsområder.

Til arrangementet sættes By- og boligministeren stævne med formand for vækstforum Bornholm, Lars Nørby Johansen og formand for Teknik og Miljø i Bornholms Regionskommune, Steen Colberg Jensen for at diskutere dette vigtige emne. Til arrangementet vil formand for Arkitektforeningen Natalie Mossin fungere som ordstyrer og bidrage med arkitekturfaglige input til debatten.

Læs mere om arrangementet

Udvikling af den eksisterende bygningsmasse
Opfyldelse regeringens ambitiøse klima- og energimål kræver en stor indsats for at nedbringe energiforbruget i de eksisterende bygninger. Men bygningsmassen står også overfor andre udfordringer for at kunne imødekomme fremtidens krav til boliger, kontorer, institutioner osv. Hvordan sikres dette mest effektivt – arkitektonisk, teknisk og økonomisk? Og hvilke lovgivningsmæssige rammer fremmer løsning af disse udfordringer og skaber det økonomiske råderum, der er nødvendig for realiseringen?

Med udgangspunkt i initiativet ’Renovering på Dagsordenen og i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen, vil Arkitektforeningen være vært ved et arrangement som sætter fokus på udvikling af den eksisterende bygningsmasse  og hvordan eksisterende bygningsmasse bedst sikres med fremtiden udfordringer, krav og behov.

Læs mere om arrangementet

Dansk Byggeri – Energi og Klima Battle
Foruden Arkitektforeningens egne arrangementer er formand for foreningen Natalie Mossin blevet inviteret til at deltage i Dansk Byggeris Klima og Energi Battle, der handler om, hvordan vi får energirenovering af boligen til at blive lige så sejt som nyt køkken?
Natalie Mossin skal diskutere dette emne med partner i Harrit-Sørensen, Thomas Harrit, Sekretariatschef i GoEnergi, Henrik Teglgaard Lund samt folketingskandidat for Socialdemokraterne og tidligere forbundsformand for DSU Peter Hummelgaard Thomsen.

Læs mere om arrangementet


Alle arrangementer på Folkemødet er offentlige, og det er gratis at deltage

Læs mere om Folkemødet på Bornholm

 

 

Kommentarer