Akademisk Arkitektforening

Tillykke til de nye +2 dimittender


Lige inden nytår kunne vi fejre 35 nye +2 dimittender, der efter to år på skolebænken har færdiggjort det toårige professionaliseringsforløb (Foto: +2 dimittenderne fra Aarhus).

Stoltheden var ikke til at skyde igennem, da vi lige inden årsskiftet i både København og  Aarhus kunne fejre 35 arkitekter og landskabsarkitekter, der efter to års intensivt undervisningsforløb har afsluttet deres +2 eksamen. 

Gennem uddannelsesforløbet har de fået suppleret deres arkitektfaglige kompetencer med viden om roller, ansvar, aftaleforhold og økonomi. Med den nye titel i lommen er de blandt andet skarpere i forhold til at tegne og udvikle arkitektur og løsninger på et niveau afstemt med projektets stadie. 

”Med +2-titlen har de nu fået et videngrundlag og gennem eksamen et bevis på, at de har fået indsigt i byggeprocesserne og en forståelse af egen og andre parters rolle. Gennem forløbet har de hele tiden fået spejlet ny viden med eksisterende projekter på i deres virksomheder og på den måde fået konkret og praksisnær viden om processer, ansvar, økonomi, projektfaser osv.,” siger uddannelsesleder og arkitekt MAA Jakob Brøndsted.


De nye +2 dimittender fra København. Foto: Nana Reimers.

Vi ønsker alle de nye dimittender stort tillykke med det flotte resultat og den nye titel.


Der er stadig et par pladser tilbage på det næste forløb, der begynder til februar 2019. Læs mere her eller skriv direkte til jb@arkitektforeningen.dk. 


+2 er udviklet af Danske Arkitektvirksomheder, FAOD, KADK, Arkitektskolen Aarhus og Akademisk Arkitektforening i tæt samarbejde og dialog med flere af landets tegnestuer.

Uddannelsen kan gennemføres takket være støtte fra Grundejernes Investeringsfond og Dreyers Fond.

Kommentarer