Akademisk Arkitektforening

Turismedominerede rumArkitekt MAA Jens Christian Pasgaard forsvarede i efteråret ph.d.-afhandlingen Tourism and Strategic Planning. Afhandlingen er udført for Center for Byplanlægning under Institut 3 på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

 
Hvad handler din ph.d. om, og hvilke problemstillinger har du arbejdet med?
Min ph.d.-afhandling handler om turisme og strategisk planlægning. Hovedformålet har været at udforske og udfolde turismefænomenets kompleksitet med henblik på at kvalificere den generelle diskussion af turismerelaterede planlægningsudfordringer. Med afhandlingen har jeg forsøgt at demonstrere det strategiske potentiale der ligger i turisme, både i en bredere forstand og mere specifikt i forhold til at udnytte ‘det ekstraordinære’ turistdominerede rum som en positiv katalysator i byens forskellige transformationsprocesser.
 
Hvordan har du gjort?
Rapporten er særdeles udforskende i sin karakter. Den er ikke lineær i sin opbygning og er ikke tesetestende i traditionel forstand. Det vil sige, at jeg har tilladt et rapportformat og en fremgangsmåde, hvor jeg gør brug af en lang række mere eller mindre dybdegående casestudier. Jeg tillader mig selv, at zappe rundt mellem forskellige lokaliteter og mellem forskellige historiske epoker – alt sammen med henblik på at afkode hvorledes turismefænomenet på mange forskellige måder er infiltreret i vores postmoderne livsstil – og ikke mindst for at afkode hvorledes turisme i bred forstand er filtret ind i samtidens planlægnings- og arkitekturdebat.
 
Hvad har du fundet ud af – hvad er dine konklusioner?
Rapporten bibringer ingen entydige konklusioner og det har heller ikke været intentionen. Men rapporten præsenterer nogle steder og rum i Europa og Nordamerika, hvor jeg mener, at der er opstået forskellige former for såkaldt positiv interferens mellem turismerelaterede og hverdagsrelaterede aktiviteter. Det er ofte en positiv interferens der opstået over tid – som følge af både strategiske interventioner – som følge af det arkitektonisk ekstraordinære – men også som følge af en række nedture og tilfældigheder.

Jeg mener, at de rum der præsenteres i rapporten indeholder en række rumlige egenskaber som på et teoretisk niveau er generaliserbare. Jeg mener, at rummene peger på kvaliteter, som det er vigtigt at efterspørge i forhold til byernes turismedominerede rum. Og dette er vigtigt, i og med at der bliver stadigt flere turismedominerede rum. De turismedominerede netværk spreder sig ganske hurtigt på globalt plan og derfor er det vitalt at stille kvalitative krav til dem.
 
Hvad har overrasket dig undervejs i processen?
Jeg er blevet overrasket over hvor stor en betydning turismeindustrien har. På trods af finanskrisen vokser den internationale turisme fortsat dramatisk. Ifølge verdensturismeorganisationen UNWTO rundede vi i 2012 en magisk grænse på én milliard internationale turistankomster. Og allerede i 2020 (om blot otte år!!) forventes det tal at være steget til 1,6 milliard. Det er uhyggelige vækstrater og turisme er simpelthen blevet en uomgængelig parameter i utroligt mange og i særdeles forskelligartede arkitektur og planlægningsopgaver.
 
Hvordan kan din forskning anvendes i praksis i fremtiden – og hvem kan få glæde af den?
Indtil i dag har den akademiske turismediskussion først og fremmest været ført af sociologer, etnologer, geografer og ikke mindst økonomer. Jeg mener, at det er ekstremt vigtigt at vi som arkitekter begynder at blande os i den akademiske turismediskussion. Det er mit håb at afhandlingens samling af teoretiske diskussioner kan styrke kommunernes evne til at håndtere turismerelaterede planlægningsspørgsmål bedre. Og det er mit håb, at rapportens casestudier af den positive interferens, der er opstået over tid, kan være med til at styrke planmyndighedernes strategiske turismetænkning.  På den måde kan vi stille rumlige kvalitative krav til de store turismeaktører – og ikke bare hovedløst afsætte eller reservere arealer til turisme og turismerelaterede formål.

Dernæst vil jeg mene, at rapportens afrundende afsnit, der sætter fokus på turismearkitekturen og på de turismedominerede rum, kan være til stor inspiration for praktiserende arkitekter, der arbejder med større turismeprogrammer såsom hoteller, ferieboliger, forlystelsesparker, konferencecentre, event-sites etc. Jeg arbejder selv som forslagsstillende arkitekt og har allerede haft stor gavn af de tematiske diskussioner der i rapporten er udpeget som såkaldte ’spatial extracts’ eller rumlige udtræk.

Foto: Luftfoto fra Miami Beach. Blandt mange andre lokaliteter sætter rapporten fokus på en række af de berømte MiMo-resorts (Miami Modernism) der blev bygget på Miami Beach i 1950erne. Heriblandt Fontainebleau. 
 
 

Kommentarer