Akademisk Arkitektforening

?/!: Uffe Elbæk


Arkitektforeningen har sat kulturminister uffe Elbæk (R) stævne til en snak om arkitekturpolitik, kunststøtte og vækst.

Af: Cæcilie Skovmand, kommunikationsrådgiver

Hvad kan kulturen – og især arkitekturen – gøre for et Danmark i økonomisk krise?

”Kulturen kan bidrage med rigtig meget. Den er et frirum, hvor vi kan hente ny energi, nyt håb og nye ideer til at komme videre. Samtidig udgør den kreative verden også en industri og en branche, som kan skabe jobs og ny vækst. Allerede i dag er den kreative industri en af de hurtigst voksende i verden. Arkitekturen spiller en stor rolle. For det første er det en god eksportartikel. Når Bjarke Ingels bygger i New York, eller når danske arkitekter bygger i Golfstaterne, så går der eksportkroner hjem til Danmark. Men det handler ikke kun om penge: Arkitekternes internationale arbejde betyder meget for billedet af Danmark som en kreativ nation, hvilket skaber grobund for nye projekter og nye aftaler mellem udenlandske bygherrer og danske arkitekter, ingeniører og byggefirmaer. Dansk arkitektur er allerede en succes i udlandet, og vi skal sørge for, at succesen fortsætter. Samtidig er arkitekturen en vigtig del af vores hverdag og byliv. Arkitekturen er også byudviklingspolitik og kan give spændende og visionære svar på nogle af de udfordringer, vi har omkring klima, byudvikling, landskaber og infrastruktur. Personligt er jeg meget inspireret af amerikaneren Jane Jacobs og hendes tanker om lokale bymiljøer og byfornyelse med omtanke. I Danmark har fx Jan Gehl gjort en kæmpe forskel ved at tænke cyklen ind i byplanlægningen. Arkitekturen har meget at byde på, og vi skal blive endnu bedre til at invitere den indenfor”.

Hvordan vil du arbejde for, at arkitekturen som kunstart får samme status og vilkår som andre kunstarter?
”Jeg er fuldt opmærksom på, at danske arkitekter gennem længere tid har efterspurgt bedre muligheder for projektstøtte. Jeg har også en vis forståelse for argumentet om, at projektmidler formentlig ville styrke mulighederne for eksperimenter af mere kunstnerisk karakter inden for arkitekturen. Men det er økonomisk krisetid, så problemet er derfor ikke helt så enkelt. Men vi kigger for tiden på hele kunststøttestrukturen i forlængelse af Liebstrapporten (Lars Liebst red.), som kom sidste efterår, og som vi kort før jul fik høringssvar på – bl.a. fra Arkitektforeningen.
Og jeg har da bestemt lyttet til arkitekterne. Præcis hvilken form og organisering kunststøtten
fremover vil få, kommer an på de kommende politiske forhandlinger, så det kan jeg ikke sige noget om lige nu. Men projektstøtte til arkitektur er én af de løsningsmodeller, vi arbejder med i regi af kunststøttereformen. Dog synes jeg, det hører med til billedet, at Kulturministeriet ud over at
støtte arkitekturen via kunststøttesystemet også støtter Dansk Arkitektur Center i fællesskab med Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet og Realdania”.

Hvornår får Danmark en ny national arkitekturpolitik?
”Det er min ambition at kigge nærmere på arkitekturpolitikken i løbet efteråret 2012. Verden har jo flyttet sig en del, siden den forrige regerings arkitekturpolitik udkom i 2007, og der sker mange spændende ting inden for arkitekturen med nye metoder og teknologier inden for bl.a. bæredygtighed, som kan komme meget mere i spil. Jeg kan ikke sætte nogen præcis dato for en ny
arkitekturpolitik, men jeg vil gerne drøfte emnet med både branchen og mine ministerkolleger. Arkitekturpolitik berører jo ikke blot Kulturministeriet, men også Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Socialministeriet, Miljøministeriet, Uddannelsesministeriet – og Udenrigsministeriet med det eksportrettede. Dialogen er så småt startet, og gode ideer
og input er velkomne.”

Interviewet med Uffe Elbæk er tidligere bragt i Arkitektforeningens årsberetning.

Læs hele Rapport 11 - Arkitektforeningens årsberetning

Kommentarer