Akademisk Arkitektforening

Vækst er mere end big businessToneangivende aktører fra arkitektur-, design- og erhvervsområdet var samlet på Christiansborg torsdag den 25. oktober 2012 for at tage temperaturen på arkitekt- og designfagenes vækstpotentiale og vilkår anno 2012 og give et kvalificeret og fagligt funderet indspil til regeringens handlingsplan på området.


Af Eva Bjerring

”Formålet med konferencen er ikke at diskutere bevillinger eller enkeltstående problemstillinger for branchen, men at løfte problemstillingen op på et vækstpolitisk niveau, der for kan ændre rammerne for vækst via de kreative industrier.” bød arkitekt MAA og formand for Arkitektforeningen Natalie Mossin velkommen og understregede, at vækst ikke er et mål i sig selv. Målet var at tale om, hvilken vækst og hvordan vi forløser den.

Læs om de forskellige præsentationer og se film her.

At Arkitektforeningens Vækstkonference var henlagt til Landstingssalen på Christiansborg i samarbejde med de to politikere og MF'ere erhvervsordfører Benny Engelbrecht (S) og vækstordfører Mads Rørvig (V) var et tydeligt signal til branchen, samarbejdspartnere og politikere om, at arkitektur og design har modet til at spille en central vækstpolitisk rolle.

Steinar Valade-Amland, direktør for Danske Designere, svingede taktstokken over den tæt programsatte dag og sammenflettede de mange indspark i den opsamlende debat: Den samlede branche bør højne ambitionsniveauet, styrke talentmassen, indgå i tværfaglige samarbejder allerede fra uddannelsesniveau og ikke mindst stille krav til det offentliges indkøbspolitik om at hæve kvalitetsbarren.

'I er ikke noget særligt'
'I er ikke noget særligt.' Det var direktør i Dansk Industri Lars Goldschmidts opsang til den danske arkitekt- og designstands selvopfattelse, alt imens tankerne strøg hen på den danske jantelov. Men der var ræson bag udsagnet, som blev fulgt op af ordene: 'Det er til gengæld dét, I kan bidrage med til andre virksomheder.'

Opsangen var et vink om at komme ud af den kreative osteklokke. Vækstpotentialet på det samfundsøkonomiske niveau ligger, ifølge Lars Goldschmidt, i branchens bidrag til det erhvervsliv, der producerer herhjemme og i samspil med det øvrige erhvervsliv i det hele taget. Derfor er der fra Dansk Industri at se ingen grund til at udvikle en særlig vækstpolitik for de kreative erhverv.

I dag står de kreative erhverv for 7 % af Danmarks samlede eksportomsætning. Med nedsættelsen af regeringens vækstteam, håber Benny Engelbrecht (S), at det tal vil stige over de kommende år, og ifølge tal fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) er der stort potentiale for, at det kan ske.

CKO's behovsanalyse 2012 foretaget blandt 2022 virksomheder peger på, at kun omkring 5 % af dansk erhvervsliv benytter sig af de kreative kompetencer, mens hele 50 % efterspørger dem. Der er altså et marked for de kreative erhvervs kerneydelser, innovationsprocesser og produktinnovation, i det øvrige erhvervsliv, fortalte Rasmus W. Tscherning, direktør i CKO.

Spørgsmålet er så, hvordan de 5 % møder de 50 %?

Vejen til opgaven
Rasmus W. Tschernings bud var: ”Flyt fokus fra de private forbrugere. Fokuser mere på virksomheders villighed til at købe kreative kompetencer og bliv ved med at italesætte de kompetencer, I har, over for virksomheder både herhjemme og i udlandet.”

Men, fortalte Dan Stubbergaard, arkitekt MAA, partner & direktør, COBE – en arkitektvirksomhed, der om nogen kan tale om at være vokset gennem årene – overhovedet at komme på banen som nyopstartet arkitektvirksomhed kan være både uoverstigelig og svært gennemskueligt. Udbudsprocesserne er et helt studie for sig i regler og paragraffer. Her bør fagenes organisationer spille en stærkere rolle i at vejlede og rydde op, for ”hvorfor kan man kun vælge møbler fra to producenter til universiteterne i Danmark, når vi er en hel nation af dygtige designere?”

Ydermere står branchen over for den udfordring, at den overvejende er præget af små eller mellemstore virksomheder, der syner forsvindende små i den globale konkurrence. Både Dan Stubbergaard og Lars Goldschmidt var inde på, at samarbejder med det øvrige erhvervsliv bør fremmes, konsolideringen styrkes, så dansk erhvervsliv kan løfte større opgaver og på den måde styrke den globale konkurrenceevne.

I don't get it – what's fun about that?
Hvad er det så grundlæggende de kan tilbyde velfærdsstaten, samfundsøkonomien og det øvrige erhvervsliv, arkitekterne og designerne?

Mads Nipper, executive VP & Chief Marketing Officer i LEGO, viste den sigende filmstump, hvor Tom Hanks i filmen BIG får spurgt ind til kernen i produktet - I don't get it – what's fun about that?
Evnen til vedholdende at spørge og søge den optimale løsning og indgå i tværfaglige samarbejder, skal fastholdes og udbydes. Men det nytter ikke, hvis håndværket ikke er på plads. Der er brug for designere, der kan designe – ikke designere, der kun ved noget om design.

En opgave, der påhviler skolerne, og som blev vendt i den efterfølgende diskussion, hvor der var overvejende enighed om nødvendigheden af praktikforløb i uddannelserne, både i beslægtede og i fremmede erhverv.

Bare gør det!
“The best way to predict the future is to design it.” Ordene tilhører Marco Steinberg, director of Strategic Design, the Finnish Innovation Fund (SITRA). For ham at se, er den store samfundsmæssige udfordring i dag, at vi står over for et udbud af problemer, vi ikke forstår sammenhængen af og derfor ikke leverer levedygtige løsninger på.

Skal arkitekter og designere spille en toneangivende rolle, skal branchen holde op med at vente på klienten og i stedet begynde at designe fremtiden – co'create, twist samarbejderne og udfordr fremtiden.

Fremtidens løsninger, og heri ligger fremtidens vækstpotentiale, er et spørgsmål om at turde tænke strukturerne og rollerne anderledes. Vi lader Marco Steinberg få den afsluttende bemærkning:

”The best innovation policy is cultural policy.”


De sagde noget
Benny Engelbrecht, erhvervsorfører MF (S), Mads Nipper, executive VP & Chief Marketing Officer LEGO, Rasmus Wiinstedt Tscherning, direktør, Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO), Dan Stubbergaard, arkitekt MAA, partner & direktør, COBE, Vibeke Rovsing Lauritzen, ambassadør og centerchef for Eksportrådet, Lars Goldschmidt, direktør, Dansk Industri, Andreas Klok Pedersen, arkitekt MAA, partner & designdirektør, Bjarke Ingels Group (BIG), Marco Steinberg, director of Strategic Design, the Finnish Innovation Fund (SITRA), Vinay Venkatraman, partner, Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID), Mikkel B. Rasmussen, partner, Red Associates, Jesper Moseholm, direktør, Anne Black


Fakta
Vækstkonference 2012 udspringer af regeringens nedsatte Produktivitetskommission, et politisk uafhængigt kommissorium, der har til opgave at lægge grundlaget for en stærk produktivitetsudvikling i hele samfundet, både i eksportvirksomhederne, i hjemmemarkedserhverv og i den offentlige sektor.Kommentarer