Akademisk Arkitektforening

Vækst på agendaen

Det gamle år er gået på hæld og et nyt netop begyndt. Hvor det forgangne på mange måder viste sig at blive et 20træls, som Margrethe Vestager rammende har døbt det, med svindende beskæftigelse og en økonomi i stærk modvind, så er der forsigtig optimisme at spore for det nye.

I Arkitektforeningen står 2013 helt bogstaveligt i vækstens tegn med ”Rum for vækst” som årets politiske fokusområde. Bag dette efterhånden fortærskede ord ”vækst” gemmer sig først og fremmest et presserende behov for at styrke beskæftigelsen og skabe nye veje og jobmuligheder.

Friske øjne på arkitekturens muligheder
Den største bekymring for mange danskere i dag er frygten for at miste deres job, og det gælder selvsagt også arkitekter, som er blandt nogle af de hårdest ramte i krisen. Arkitektforeningen har derfor kastet sig ind i diskussionen om vækst bl.a. med det sigte at åbne omverdenens, men også arkitekternes egne øjne for det potentiale, arkitekter og arkitektur rummer i forhold til at løse nogle af de store udfordringer, vores samfund står overfor. Danske arkitekter har en unik forståelse for brugerinddragelse, helhedstænkning og funktionalitet og en evne til at kombinere innovative og menneskeligt værdiskabende løsninger, som netop vil kunne bidrage til at skabe bedre rammer for både samfundsøkonomisk vækst og velfærd. Og det er i dette perspektiv, fremtidens jobs og muligheden for at gøre sig gældende også skal findes for arkitekter. 

Rum for vækst
Det politiske fokusområde ”Rum for vækst” vil afspejle sig i en række af de legater og arrangementer, som 2013 byder på, bl.a. på Årskonferencen, Folkemødet og på Arkitekturens Dag.  Vilkårene for arkitekter og arkitekturs bidrag til at skabe samfundsmæssig vækst er også omdrejningspunktet i forbindelse med udmøntningen af initiativerne fra årets task force. Men allerede i 2012 skød Arkitektforeningen vækstagendaen i gang med en vækstkonference på Christiansborg, hvor centrale aktører fra ind- og udland diskuterede, hvordan arkitektur og design kan bidrage til vækst. Dette var også temaet for de anbefalinger, Arkitektforeningen bidrog med til regeringens vækstteam for kreative erhverv og design.

På den landspolitiske bane vil 2013 byde på flere afgørende politiske tiltag. Først på året præsenterer regeringen sin vækststrategi for de kreative erhverv baseret på vækstteamets anbefalinger. Anbefalingerne rummer mange gode takter, og man kan derfor håbe, at regeringen har viljen til at omsætte ordene til handling. Blandt andet lægges op til en mere progressiv udbuds- og indkøbspolitik, som i langt højere grad kan og bør bruges som strategisk værktøj til at stimulere vækst i de kreative erhverv. Der er stort behov for en nytænkning af indkøbspolitikken, som kan styrke udviklingen af innovative løsninger ved at fokusere på kvalitet og levetid fremfor discount og vanetænkning. Ligesom det er nødvendigt med en forenkling af udbudsreglerne og nye udbudsformer for at fremme udvikling og innovation.

Det andet meget afgørende politiske udspil i 2013 er den nye arkitekturpolitik. Her vil Arkitektforeningen bl.a. arbejde for, at arkitekturpolitikken tager sit afsæt i arkitekturens bidrag til løsningen af presserende samfundsudfordringer i forbindelse med energieffektivisering, byplanlægning og udvikling af sundheds- og velfærdsområdet, og i hvordan arkitekters kompetencer kan komme i spil i nye og utraditionelle sammenhænge fx som værdiskabere i andre erhverv. 

Kommentarer