Akademisk Arkitektforening

Vær med i task force om formidling af arkitektonisk kvalitet

Et af AAs centrale politikområder er arkitektonisk kvalitet. Derfor nedsætter AA en task force med det formål at sætte formidlingen af arkitektonisk kvalitet under lup. Vil du være med?

Formålet med task forcen er at opnå en bred offentlig forståelse af arkitekters virke, hvordan arkitekter gør en positiv forskel og gør størst samfundsnytte.

Task forcen er et hurtigarbejdende udvalg på otte deltagere, som mødes til tre fyraftensmøder mellem december 2009 og marts 2010, hvorefter task forcen afleverer sine anbefalinger til AAs bestyrelse, som beslutter hvilke konkrete initiativer, der skal følges op på. Hensigten med arbejdet er at formulere en politik og en handlingsplan for AA på området.

Kommentarer