Akademisk Arkitektforening

Vigtigt skridt på vej til grøn omstillingKlima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har nu modtaget et afgørende bidrag til regeringens kommende energirenoveringsstrategi, hvor Arkitektforeningen har spillet en vigtig rolle.


Bidraget består af et initiativkatalog som Netværk for energirenovering har udarbejdet. Netværket kommer med en stribe anbefalinger til, hvordan energirenovering af den danske bygningsmasse bliver bedst og mest effektiv.

Grøn omstilling
Arkitektforeningens chefkonsulent for politik og analyse, Annette Blegvad har deltaget i netværket i den gruppe, der har arbejdet med innovation og grøn omstilling sammen med bl.a. SBi, Dansk Byggeri, DK-GBC, DØR og en række andre organisationer. En spændende og meget udfordrende opgave at få så mange, traditionelt set divergerende synspunkter, og vidt forskellige fagligheder til at smelte nogenlunde sammen i ønsket om at formulere de fælles anbefalinger til Ministeren.

”Det er et fantastisk stykke arbejde, som netværket har leveret indtil nu, og jeg vil gerne takke alle medlemmer for en enestående indsats på tværs af interesser og sektorer. Det har lagt det bedst mulige fundament for regeringens kommende energirenoveringsstrategi”, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i en pressemeddelelse.

Baggrund
40 % af vores energiforbrug bliver brugt i bygninger. Derfor har det hele tiden været regeringens mål at nedbringe energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Regeringen begynder nu arbejdet med en energirenoveringsstrategi, som skal nedbringe energiforbruget i de danske bygninger. For at få det bedst mulige udgangspunkt for arbejdet med strategien har klima-, energi- og bygningsministeren nedsat et Netværk for energirenovering.

Netværket består af repræsentanter for alle aktører på energirenoveringsmarkedet; byggebranchen, energibranchen, finansbranchen, vidensinstitutioner – heriblandt Arkitektforeningen.
De har i seks netværksgrupper arbejdet med at udvikle initiativer rettet mod forskellige bygningssegmenter og temaer.

Regeringen har allerede taget flere initiativer, som kan reducere energiforbruget i bygninger. Som en del af vækstplanen, er der taget initiativ til et energisparekoncept kaldet Den Grønne Boligkontrakt. Investeringsrammen for Landsbyggefonden er forhøjet med 4 mia. kroner i 2013. Der er afsat 400 mio.kr. til nedrivning i 2014/15 og 50 mio. kr, til vedligehold af statens bygninger i 2014/15.  Endelig er BoligJobordningen blevet genindført.

 

Foto: Martin Lidegaard fotograferet af Christian StæhrKommentarer